Aandachtdienst Aandachtdienst


Zondag 16 juli was het thema van de kerkdienst: Aandacht voor de waarde van het ouderworden.
Voor deze dienst was de kerkzaal anders ingedeeld. We zaten aan tafels en voor en achterin de kerkzaal stonden 130 fruitmandjes klaar om na de dienst rondgebracht te worden bij alle gemeenteleden van 85 jaar en ouder.
De voorbereiding begon vrijdag 14 juli: veel gemeenteleden brachten fruit naar de kerk. De voorbereidingscommissie verdeelde het fruit over fruitschaaltjes, Die werden mooi in folie ingepakt.
Het thema van de kerkdienst kwam tot uiting in de gedichten, liederen en de schrflezing uit Prediker en over de vruchten van de Geest.
Na de verkondiging konden de gemeenteleden een 'papieren vrucht' beschrijven wat een goede vrucht voor het leven is.
Deze mooie vruchten met de teksten werden aan de fruitmandjes vast geplakt.
Na de dienst werd er in de kerkzaal gezellig koffiegedronken. Veel gemeenteleden namen fruitmandjes mee om rond te brengen.
Deze week krijgen al deze 130 ouderen in de gemeente een bezoekje van een gemeentelid en wordt het fruitmandje overhandigd.
Wat werd deze actie gewaardeerd en wat waren de ouderen uit onze gemeente blij met het bezoekje.


( meer foto's bij 'fotoalbum'
terug