Afscheid en herbevestiging

Afscheid en herbevestiging
Op zondag 8 oktober werd in de Farmsumer kerk afscheid genomen van ouderling mevrouw Diny Wierdsma. Zij heeft na een heel lange periode van kerkenwerk nu besloten om te stoppen met haar taak als ouderling. Het is mooi geweest, aldus mevrouw Wierdsma. In dezelfde dienst werd mevrouw A.Stad herbevestigd als diaken. Zij blijft nog een jaartje meedraaien, waar de gemeente erg blij mee is. Mevrouw Wierdsma wordt een goede, rustiger tijd toegewenst en mevrouw Stad wensen we nog een goede periode toe in de wijkkerkenraad.
terug