Afscheid van de voorzitter. Afscheid van de voorzitter.


Met ingang van 1 januari a.s. zal Tjerk de Vries de voorzittershamer van de kerkenraad neerleggen. Hij heeft in onze gemeente een lange staat van dienst en in tal van functies.  Zijn aanstaande vertrek als voorzitter is voor ons aanleiding om hem een paar vragen voor te leggen.
U kunt het intervieuw lezen bij 'Kerknieuws'
terug