Afscheid Da De Jager in Haren-Onnen Afscheid Da De Jager in Haren-Onnen
‘Verbondenheid geeft kracht die niet te breken is’ was het thema waarmee onze toekomstige predikant, da. Marja de Jager op  zondag 13 januari jl. in de Gorechtkerk afscheid nam van de gereformeerde gemeente Haren-Onnen die zij in de afgelopen bijna veertien jaar als voorganger heeft gediend.
Een delegatie van onze Protestantse Gemeente Delfzijl, met daarin leden van de beroepingscommissie en de kerkenraad, kon op deze zondagmiddag zien en horen op welke hartverwarmende manier da. De Jager zich in de afgelopen jaren aan haar gemeente heeft verbonden (‘Ik was jullie aller reisgenoot’) en hoe de gemeente zich met haar heeft verbonden.
Het thema liep als een rode draad door de dienst: in de liederen die we, met begeleiding van orgel en blazersensemble, zongen en in de aandacht voor de kinderen (10!) van de kindernevendienst. In het optreden van de band, die, als onderdeel van een grotere groep 20-35-jarigen, enkele inspirerende muzikale bijdragen leverde. En in haar overdenking naar aanleiding van Lucas 24: 13-35 over de Emmaüsgangers bij wie zich, op weg naar Emmaüs, een onvermoede derde voegt, een reisgenoot die met hen optrekt. En die hen laat zien dat er ook in een periode van verdriet en rouw een uitweg mogelijk is uit het duister naar het licht, op alle plekken waar liefde de grondtoon is. De verbondenheid van gemeente en predikant, een noodzakelijk kenmerk van een levende gemeente, heeft da. De Jager in haar gemeente in de afgelopen jaren als een vanzelfsprekendheid ervaren. ‘Wat ons ten diepste met elkaar verbindt, is dat de Heer zelf met ons optrekt, als onvermoede derde: de Heer is er altijd bij’.
Nadat mw. Kerkstra, voorzitter van de kerkenraad, middels een voorgelezen verklaring het afscheid officieel had bevestigd, volgden toespraken van haar collega, ds. Ybo Buurma die haar, als kleurrijke dominee en kleurrijk mens, een regenboogstola cadeau gaf (mede als reactie op de Nashville-verklaring) en van voorzitter Kerkstra, die de kwaliteiten van dominee De Jager (‘wervelwind’ en ‘duizendpoot’) in een vijftal kenmerken samenvatte: ‘herder’ (betrokken op mensen), ‘inspirator’ (o.a. vieringen, kliederkerk, 25+ groep, meditatiegroep), ‘bestuurder’ (zowel lokaal als landelijk: lid van de synode), ‘moeder’ ( of het goed gaat met iedereen) en tenslotte Eelco, haar echtgenoot (steun en toeverlaat op de achtergrond).
Da. De Jager kreeg van de voorzitter uit naam van de gemeente een parelketting cadeau (‘ want onze dominee Marja is een pareltje’) en een cheque van € 2.000,=  voor een lounge set. Van de kinder-nevendienst kreeg ze een anker (‘want je gaat naar Delfzijl’) en een beeldje van een kring kinderen, onderling verbonden.

Na de gedenkwaardige afscheidsdienst kreeg de gemeente in het Gorechthuis alle gelegenheid om afscheid te nemen van da. De Jager. Wilt u de afscheidsdienst en de feestelijke afscheidsavond bekijken en beluisteren, ga dan naar www.kerkomroep.nl  > Haren > Gorechtkerk Gereformeerde kerk Haren-Onnen > zondag 13 januari (kerkdienst) of vrijdag 11 januari (afscheidsavond).
Frans Geluk
 
terug