Algemene Informatie Algemene Informatie

De Protestantse Gemeente Delfzijl is op 1 mei 2005 ontstaan door een fusie van

de Gereformeerde Kerk Delfzijl
de Hervormde Gemeente Delfzijl
de Hervormde Gemeente Farmsum/Oosterhoek/Meedhuizen.

De Protestantse Gemeente te Delfzijl heeft vier kerkgebouwen.

De Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21, Tel. (0596) - 61 31 98De Ark, Waddenweg 2, Tel. (0596) - 61 74 08Kerk Farmsum, Op de Wierde 1, Tel. (0596) - 61 69 54Dorpskerk Uitwierde, Torenpad 3Aanvang kerkdiensten in de Kruiskerk en Kerk Farmsum is om 09:30u. en in de Ark begint de dienst in de zomertijd om half tien, wanneer het wintertijd is om 10 uur. Zie voor actuele informatie: Kerkdiensten.


Predikanten:
vacant

Kerkelijk werker, mevrouw Tjitske Hiemstra, Pastorietuin 8, Tel. 06 87797108

Wanneer u contact met ons wilt kunt u een e-mail sturen naar: .

Copy voor het kerkblad sturen naar:

Copy voor de website sturen naar:

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Meer informatie over begraafplaatsen vindt u hier.

Meer informatie over de Protestantse Kerk in Nederland vindt u hier.

terug