Algemene Informatie Algemene Informatie
De Protestantse Gemeente Delfzijl is op 1 mei 2005 ontstaan door een fusie van

de Gereformeerde Kerk Delfzijl
de Hervormde Gemeente Delfzijl
de Hervormde Gemeente Farmsum/Oosterhoek/Meedhuizen.

De Protestantse Gemeente te Delfzijl heeft drie kerkgebouwen.

De Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21, Tel. (0596) - 61 31 98
Kerk Farmsum, Op de Wierde 1, Tel. (0596) - 61 69 54Dorpskerk Uitwierde, Torenpad 3
( beheerder Stichting Oude Groninger Kerken)
  Coehoornsingel 14, 9711BS  Groningen
   tel. 050 3123569
Aanvang kerkdienst in de Kruiskerk is om 09:30u.
Zie voor actuele informatie: Kerkdiensten.

Predikant:
Ds. Marja de Jager,
tel. 85 92 08 / 06-55 92 04 72  
Email: dejagerm@home.nl

Kerkelijk werker
Mw. Eelkje de Vries
tel. 06 57 57 43 52

Email: pastore.devries@xs4all.nl

Scriba: Mw. R.Burema:  e-mail: scriba@pgdelfzijl.nl

Wanneer u contact met ons wilt kunt u een e-mail sturen naar: kib@pgdelfzijl.nl.

Copy voor het kerkblad sturen naar: kerkblad@pgdelfzijl.nl

Copy voor de website sturen naar: website@pgdelfzijl.nl

Copy voor de zondagsbrief naar: kib@pgdelfzijl.nl

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Meer informatie over begraafplaatsen vindt u bij  'Bestuur -Kerktrentmeesters'

Meer informatie over de Protestantse Kerk in Nederland vindt u hier.
terug