Allerzielen in de Farmsumerkerk Allerzielen in de Farmsumerkerk


Op Allerzielen – donderdag 2 november - herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen. De traditie stamt, voor zover bekend, uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in steeds meer Protestantse kerken wordt aandacht aan Allerzielen besteed.
In de FARMSUMER KERK is het een traditie geworden.


ALLE DODEN

Ontferm U, wees genadig,
kom bevrijden.

Om alle doden dezer dagen,
ieder uur -
om allen die worden afgeslacht
in oorlog na oorlog -
om kinderen die sterven
nog voor zij hebben geleefd
ontferm U, wees genadig,
kom bevrijden.

Zie allen die leven op aarde
hun leven niet zeker;
arme, onderdrukte mensen,
vluchtelingen, opgejaagden,
zieken van lichaam
zieken van geest
ontroostbare harten

ontferm U, wees genadig,
kom bevrijden.
Kyrie eleison
                      Huub Oosterhuis


 
terug