ANBI van de Diaconie ANBI van de Diaconie
In onderstaande PDFs volgen de ANBI gegevens en het beleidsplan van de Diaconie.

Begroting Diaconie 2021

ANBI gegevens van de Diaconie 2018

Beleidsplan College van Diakenen

ANBI rapport

Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0373 736 738
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl
Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP Delfzijl
terug