ANBI Kerkrentmeesters ANBI Kerkrentmeesters
Adres: Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP Delfzijl
Telefoon: (0596) - 63 01 50

Bankrekening: NL11ABNA0441025897
Collectemunten:
In onze Prot. Gemeente maken we gebruikt van collectemunten. Deze hebben de volgende waarde: € 0,50, € 0,60 en € 1,20.
De collectemunten zijn verkrijgbaar tijdens de openingstijden van het Kerkelijk Informatie Bureau (J.C. Rijpstraat 7-1).

ANBI gegevens Kerkrentmeesters PG te Delfzijl

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden in onderstaande bijlagen.

Begroting 2021

Verklaring Kerkrentmeesters

Verklaring Kerkenraad
terug