ANBI van de Diaconie ANBI van de Diaconie
In de onderstaande link vindt u de ANBI gegevens en het beleidsplan van de Diaconie.

ANBI Gegevens Diaconie

ANBI rapport

Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0373 736 738
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl
Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP Delfzijl
terug