Bericht van de kerkrentmeesters Bericht van de kerkrentmeesters
Financiën
De afgelopen jaren is onze doelstelling geweest, samen met de Kerkenraad,  te komen tot een gezondere financiële situatie. De tekorten op de begroting moesten omlaag.  Een behoorlijke klus, ook gezien het teruglopend aantal leden en de daarbij behorende inkomsten. Daarom is er een aantal maatregelen genomen en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een vijftal onderwerpen.
1.Zaalhuur en consumpties
2.Afstoten van gebouwen

3.Energie besparende maatregelen Kruiskerk, ontmoetingsruimte en Het Anker
4.Begraafplaatsen
5.Personeelskosten
(Lees het volledige verslag bij Bestuur/kerkentmeesters)
 
terug