Berichten van het College van Kerkrentmeesters (jan. 2021 Berichten van het College van Kerkrentmeesters (jan. 2021
Kerk Uitwiede
Er is weer overleg geweest met de st. Oud Groninger Kerken over de overname van het kerkgebouw.  Een van de punten is de bruidsschat die we moeten betalen. We zijn op zoek om de financiering rond te krijgen. Een ander punt is de procedure .die gevolgd moet worden.  Bespreken in Kerkenraad, Gemeenteberaad,  toestemming Regionaal College en afspraken maken met de st. Oud Groninger Kerken. Een behoorlijke weg te gaan waarbij we uitstel hebben  gekregen van de tijd van overdracht tot mei 2021.
Verbouw Kruiskerk
De laatste puntjes worden op de i gezet voor de afronding. OPA en actie BOEM hebben ons een bedrag toegezegd voor de invulling van een aantal wensen waaronder zonwering en een vitrine voor oudheden uit onze kerken. De houtsnijbeelden, gemaakt door ds. Jan Anne Bos zijn aan de zijwand opgehangen. We hebben foto’s gestuurd naar de maker. Hij was hier erg content mee. Ook de regenboog  heeft een plekje gekregen in de kerkzaal. Het stiltecentrum en de gedenkhoek zijn inmiddels in gebruik. In deze nare tijd is het mooi dat we gebruik kunnen van de beelden van de kerkdienst  via “kerk dienst gemist”. Over de aanschaf van de zonnepanelen zal  binnenkort een beslissing worden genomen.
Farmsumer Kerk
Er is een bedrag toegezegd voor de aardbevingsschade aan de kerk. Bekeken zal worden het tijdstip en de wijze van herstel
Personeel
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons wil helpen bij het personeelsgebeuren.  Ook zullen we op zoek moeten voor de  invulling van vacatures van  de kerkrentmeesters. Jansje Merema (penningmeester) Karel Berends(lid) en Peter van der Laan(voorzitter) stoppen en op termijn ook Kasper Smit en Anneke Mulder (boekhouding) Dineke Fledderman heeft al eerder aangegeven te zullen stoppen als koster/beheerder. Deze vacature zal niet ingevuld worden. Tenslotte heeft ook mevrouw Norden aangegeven om met haar werkzaamheden voor Farmsum, gebouw Op de Wierde, te zullen stoppen. Allen hebben veel betekend voor onze kerk. We bedanken hen daar hartelijk voor. Op gepaste wijze zal (later) afscheid  van hen worden genomen.
Aanpassen ontmoetingsruimte Kruiskerk/Anker
De verbouwing van de kerkzaal is afgerond. Velen van u hebben dit prachtige resultaat kunnen bekijken en ervaren.  U krijgt nog een verslag  met  een financiële verantwoording.  Na deze verbouwing bestond er nog de gewenste  fase 2 . De ontmoetingsruimte. Het verven en het voorzien van een toiletgroep . Dit plan is besproken  en besloten op de Kerkenraadsvergadering  op verzoek van het College van Kerkrentmeesters.  Mede omdat fase 1 financieel positief is afgerond zagen wij mogelijkheden om deze verbouwing en opknapbeurt uit te voeren.  Inmiddels is onder leiding van de bouwcommissie  de aannemer begonnen met de toiletgroep.  Het verven zal door vrijwilligers gebeuren om de kosten zo laag mogelijk te houden.  We hopen dat we u ook dit resultaat spoedig kunnen laten zien.
Begroting
De begroting  is opgesteld door het College en besproken op de Kerkenraad. Daarna  zal deze aan u voorgelegd worden.
terug