Inleiding info voor vacature predikant Delfzijl Inleiding info voor vacature predikant Delfzijl
Beroepingscommissie Protestantse Gemeente te Delfzijl

Delfzijl, mei 2018
 
Geachte heer/mevrouw,

Wij danken u hartelijk voor uw interesse in de vacature voor predikant in onze gemeente.
Met genoegen bieden wij u daarom als beroepingscommissie informatie aan over de PG Delfzijl.
 
Naast informatie over het profiel van onze gemeente, die van predikant en kerkelijk werker, treft u informatie over onze kerkelijke activiteiten en algemenere informatie over Delfzijl aan.
Zie hiervoor: Inhoud info voor vacature predikant Delfzijl.
 
Ons beleidsplan 2018-2022 komt deze zomer gereed. Kort geleden zijn de wijken noord en zuid samengevoegd tot één Protestantse Gemeente Delfzijl, waardoor er een nieuw beleidsplan in ontwikkeling is.
 
Desondanks hopen wij u toch een goed beeld te bieden van onze gemeente en wat het werken en wonen in Delfzijl voor u als predikant zou kunnen betekenen.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Jitze Dam (0596619563/ jitze.dam1@home.nl )  of met ondergetekende (0630387961).
 
Wij wensen u wijsheid bij uw overwegingen!
 
 
Namens de beroepingscommissie,
 
Emma de Vries-Veling
(voorzitster)
terug