Bevestiging ambtsdragers Bevestiging ambtsdragers
Op Palmzondag 24 maart 2024 zijn drie gemeenteleden bevestigd in het ambt voor onze gemeente.
Mw. Nicoline Kwakkelstein en dhr. Ton Wildeman als diaken en dhr. Reinder de Vries Als Ouderling - voorzitter.
Na de bevesiging werden de nieuwe ambstdragers toegezongen door de gemeente met het lied: Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen. Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.Na de dienst zijn er nieuw ambstdragers hartelijke welkom geheten door middel van een handdruk. Zo werden ze gefeliciteerd en zijn er veel bemoedingende woorden gegeven.
(voor meer foto's zie fotoalbum)
terug