Commissie beleidsplan Commissie beleidsplan
In de afgelopen maanden hebben de werkgroepen Vieren en Vormen, Pastoraat en Communicatie, de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters en de kleine kerkenraad hun werkplannen voor de komende beleidsperiode geschreven. Naast de hierboven vermelde speerpunten was daarbij ook van belang wat de verschillende werkgroepen en colleges zelf als succesvol hebben ervaren in de afgelopen jaren en waar ze graag mee door willen gaan. Afgelopen maandag 10 oktober hebben we in de commissie beleidsplan deze werkplannen doorgenomen. We hebben bij de werkplannen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Hiervan is verslag gemaakt. Op maandag 31 oktober a.s. hebben we dit verslag vastgesteld, waarna de werkgroepen en colleges zijn geïnformeerd over onze vragen en opmerkingen. Nadat we de reacties hierop hebben verwerkt, krijgt het beleidsplan zijn definitieve vorm. We zullen dan opnieuw een gemeenteberaad organiseren waarin u wordt geïnformeerd over het beleid voor de komende jaren 2022-2027.
Namens de commissie beleidsplan

 
terug