Crowdfunding voor zonnepanelen Crowdfunding voor zonnepanelen


Door een aantal leden van onze kerk is er onderzoek gedaan naar het energie verbruik in de Kruiskerk en het Anker. De tweede stap was hoe kunnen we hier op besparen. Zo kwam men al gauw op isoleren en aanbrengen van led-verlichting. Voor het opwekken van energie werd voorgesteld om zonnepanelen aan te schaffen. Het voorstel werd door het College van Kerkrentmeesters omarmd en ingebracht in de Kerkenraad. Zij ging akkoord met de maatregelen waaronder de aanschaf van zonnepanelen. Voor de wijze van financiering van zonnepanelen werd een crowdfunding actie aanbevolen.
Mocht u hier aan mee willen  doen: graag!

De totale kosten voor 45 zonnepanelen bedraagt 25.000 euro.
Dat betekent 555 euro per stuk.

We vragen u dan ook om 1 (of meer), een halve  zonnepaneel middels een gift te sponseren.                                     ( 277 euro ) of een kwart (139 euro)
Uiteraard mag een ander bedrag ook.
U mag het bedrag overmaken op bankrekening: NL63INGB0000852680
T.n.v. Protestantse Gemeente Delfzijl onder vermelding zonnepaneel.
Hartelijk dank voor uw bijdrage namens het College van Kerkrentmeesters.


14 juni 2023: De zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst
terug