de uitslag van de quiz tijdens de startzondag de uitslag van de quiz tijdens de startzondag
Op de startzondag gingen we met elkaar naar de kerkzaal om eens te bezien welke afbeeldingen er allemaal op de ramen zijn afgebeeld. Dat gingen we in groepjes doen.
Volgens mij is er nog nooit zoveel naar boven gekeken als toen die zondag.
Enfin, ieder heeft haar en zijn best gedaan. Sommige afbeelding spreken voor zichzelf. Die vroegen geen nadere uitleg. De duif, de Bijbel, de alfa en de omega vormden geen probleem. Maar er zaten ook een aantal lastige tussen. Daar werden we het in de nabespreking dan ook niet helemaal over eens.
Gelukkig bleek Kees Oosterveld in het bezit van een begeleidend schrijven bij de toen geplaatste ramen uit 1952-1953. Waardoor we precies te weten komen wat afbeeldingen voorstellen. U zult nog verstelt staan. Bijbelse en wereldse afbeeldingen en symbolen komen naast elkaar voor. Kerk en wereld samen!

Hieronder het verslag met als titel: De gebrandschilderde ramen in de nieuwe kerk.
Er zijn 22 gebrandschilderde ramen aangebracht. In de grote raamcomplexen bevinden zich telkens 5 in pyramideopstelling met telkens één aan de onderzijde. Terwijl naast de hoofuitgang van de kerk aan weerszijden nog twee dubbele ramen zijn aangebracht.
De ramen naast de hoofduitgang staan op zichzelf. Zij beelden beide een kruis af, waaromheen zich een slang kronkelt. Beeld van zonde en genade, herinnering aan de zondeval in het paradijs en aan het kruis van Golgotha.
De drie onderste ramen vormen één geheel. Het onderste raam aan de voorzijde is een voorstelling van de kerk midden in het leven. Voor de toren is het model van de Martini gekozen, omdat we hier in het Groningerland zijn. Verder ziet u er een voorstelling van de scheepvaart (het anker), van de industrie (een paar raderen), van de landbouw (korenschoven), van het bedrijfsleven (een schilderspalet) en van de handel (het symbool van Mercurius). Het benedenste raam aan de kant van de pastorie laat het leven weer van een andere kant zien. Het stelt de jeugd voor. Jezus met de kinderen. Het onderste raam aan de overzij geeft een voorstelling van de ouderdom.
Ook de vijf in pyramidevorm opgestelde ramen in elk raamcomplex horen bij elkaar. Tegenover de preekstoel ‘oude’ opstelling) vinden we een symbolische voorstelling van de Drie-eenheid.  Bovenaan als symbool van de Vader het alziend oog. Daaronder links het zinnebeeld van de Zoon, de doornenkroon. En rechts het symbool van de heilige Geest, de duif. Door onder dan weer links en rechts de Alfa en de Omega.
Aan de kant van de pastorie vindt u bovenaan het Woord als de grootste schat aan de kerk gegeven. Daaronder de voorstelling van de beide sacramenten links de door en recht van het avondmaal. En daar weer onder de zinnebeeldig voorgestelde taak van de kerk: links de zending, weergegeven door de duif als vredebode en rechts de evangelisatie, voorgesteld door de Vader, die naar de verloren zoon staat uit te zien.
Tenslotte vindt u op het derde raamcomplex bovenaan afgebeeld het kruis, als de roem van de kerk. Daaronder het beleden geloof en het ander der hoop. En daar weer onder links het van liefde brandende hart en de taak der kerk ten opzichte van de jeugd: het christelijke onderwijs.
Moge er van deze symbolen een rijke prediking uitgaan!
 
terug