Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
Kerkbalans 2022 Kerkbalans 2022

De jaarlijkse actie Kerkbalans vindt dit jaar plaats van 15 januari tot 29 januari. Het thema is dit jaar “Geef vandaag voor de kerk van morgen” Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is?
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Helaas heerst Corona nog steeds en zijn er weer beperkende maatregelen van kracht. Via “Kerkdienst gemist.nl” kunt u de diensten altijd volgen maar het zelf aanwezig zijn tijdens de dienst geeft meer voldoening. We hopen spoedig dat we elkaar weer kunnen ontmoeten tijdens de diensten en andere activiteiten.
Via deze weg willen we u alvast hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage.
College van Kerkrentmeesters
 
 
Coronamaatregelen Coronamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 18 november 2021 heeft de kerkenraad besloten dat bij de kerkdiensten alleen medewerkers aanwezig zijn. Alle gemeenteleden kunnen de dienst via kerkdiendtgemist meebeleven. Het is erg jammer maar gezien de totale lockdown willen we als Protestantse Gemeente geen uitzondering maken. We hopen dat 14 januari de maatregelen vesoepelt kunnen worden.
 
 
Afscheid van de voorzitter. Afscheid van de voorzitter.


Met ingang van 1 januari a.s. zal Tjerk de Vries de voorzittershamer van de kerkenraad neerleggen. Hij heeft in onze gemeente een lange staat van dienst en in tal van functies.  Zijn aanstaande vertrek als voorzitter is voor ons aanleiding om hem een paar vragen voor te leggen.
U kunt het intervieuw lezen bij 'Kerknieuws'
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
In december jl. moesten we besluiten opnieuw een bijeenkomst van onze taakgroep te laten vervallen vanwege de beperkende maatregelen. En in het omzien naar elkaar tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst en de koffie-ochtenden in Het Anker werden we, opnieuw, gedwarsboomd door de coronacrisis.  Gelukkig is het wel mogelijk om het pastoraat in onze gemeente in de vorm van huisbezoeken te laten doorgaan. En ook kunnen we doorgaan met onderling pastoraat, als gemeenteleden die deel uitmaken van dezelfde kerkelijke gemeenschap.
Het uitgebreide verslag leest u bij werkgroep 'Pastoraat'
 
Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan: • het maken van afspraken over een te bereiken doel; • het uitzetten van een koers; • het aangeven van de middelen; Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. 
Lees verder bij 'Kerkenraad'
 
Bijbelstudies over emotie Bijbelstudies over emotie

Door de maatregelen voor het coronavirus gaat deze gesprekgroep op dit moment niet door.
Nieuwe data worden later bekend gemaakt.
Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  -  Jezus huilde Elk mens kent emoties. De een uit deze gemakkelijk, de ander moeilijk. We kennen 4 basisemoties, de vier B’s: blij, bedroefd, bang en boos. Deze emoties komen bij elk mens en in iedere cultuur voor. Ook in de Bijbel ontmoeten we emotionele mensen. Sara is blij als Izaäk wordt geboren, Naomi diep bedroefd als ze terugkeert in Bethlehem, David hoopt dat God zijn droefheid van hem afneemt en een gevoel van blijdschap geeft. Opvallend is hoe rijkgeschakeerd het gevoelsleven van Jezus is. Hij is bewogen, Hij is boos, Hij verheugt zich, Hij heeft lief, Hij huilt en Hij is bang. In deze Bijbelstudie willen we ons verdiepen in het emotionele leven van Jezus. En deze emoties en gevoelens tegen ons eigen leven aanleggen. In 7 bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek naar aanleiding van het boek Jezus huilde. Data: 3 en 17 november, 1 en 15 december 2021 / 12, 26 januari / 9 februari Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Plaats: Het Anker Opgave: vóór 17 oktober bij ds. Marja de Jager dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472  
 
Bericht van de eetgroep Bericht van de eetgroep
Woensdag 1 december zou het eerste 3 gangen menu in dit nieuwe seizoen klaar staan in het Anker.
Helaas kan die niet doorgaan i.v.m. de sluiting van het Anker.
Een nieuwe datum zal bekend gemaakt worden als de maatregelen rond het coronavirus weer veranderen.
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Een nieuw banknummer Een nieuw banknummer
De Banknummers van de Missionaire Werkgroep in Delfzijl zijn veranderd.
Dit was noodzakelijk om de AMBI status te behouden.
Zo is een gift aan zowel de zending als het werelddiaconaat aftrekbaar voor de belasting.

Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Middag- en avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk Middag- en avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk
De afgelopen zomer was het stiltecentrum, behalve op zondag, elke dag geopend. Eigen gemeenteleden maar ook toeristen overal vandaan hebben hier gebruik van gemaakt en sommigen van hen hebben ook in het gastenboek over hun bezoek geschreven. Het stiltecentrum blijft open tot en met 11 september.
Hierna hervatten wij het middag- en avondgebed op de manier waarop wij daar vorig jaar mee begonnen zijn. We volgen een korte liturgie van Woord en gebed waarin ruimte is voor de stilte en het branden van een kaarsje. U bent vrij om te komen en hoeft zich hiervoor dus niet op te geven.
De ene week is er een middaggebed op dinsdagmiddag van 13.00-13.30 uur en de andere week een avondgebed op donderdagavond van 19.00-19.30 uur.
Namens de voorgangers van het middag/avondgebed: Wies Veling, Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.
Op dit momemt komt het middag- en avondgebed te vervallen i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen.
Zodra  de maatregelen rond het coronavirus weer wijzigen zullen we de data van het middag- en avondgebed weer bekend maken.
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.
Kom gerust een keer kijken of  dans een avond mee.
De eerst volgende keer dat we bijeenkomen zal bekend worden zodra de maatregelen rond het coronavirus weer gewijzigd worden. 
Het volledige programma leest u bij 'kerknieuws'.
 
 
Project: Delfzijl voor Moldaviƫ Project: Delfzijl voor Moldaviƫ


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, is dit het nieuwe beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"


De expositie  " schildersdoeken van gemeenteleden" is nog steeds te bewonderen.
Iedere maand leest u van één schilderij welke betekenis de schilder aan het doek meegeeft. 
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. (lees meer bij 'kerknieuws'.)
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.