Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
Verandering email-adres KIB Verandering email-adres KIB
 
Met de verhuizing van het KIB is ook het email-adres van het KIB veranderd. Het nieuwe email-adres is: kib@pgdelfzijl.nl. Post gestuurd naar het oude email-adres wordt voorlopig automatisch doorgestuurd naar het nieuwe email-adres. Verander echter zo spoedig mogelijk het email-adres van het KIB in uw adresboek.
 
Kerkdiensten Kruiskerk in de maand september Kerkdiensten Kruiskerk in de maand september
Iedere zondag wordt de kerkdienst vanuit de Kruiskerk uitgezonden via www.Kerkdienstgemist.nl
 6 september:  9.30 uur, voorganger Ds. Marja de Jager
13 september: 9.30 uur, voorganger Dhr. P Lanting
20 september: 9.30 uur, voorganger Ds. Marja de Jager (startzondag)
27 september: 9.30 uur, voorganger Ds. Marja de Jager
 
 
Startzondag 2020 Startzondag 2020
               

Het Goede Leven
Is het thema van de Startzondag 2020, 
In de kerkdienst op zondagmorgen 20 september begon Ds. Marja met de uitleg van dit thema.
Het thema dat misschien wel in schril contrast staat met de huidige werkelijkheid.
Toch kunnen we, levend vanuit wat Jezus ons heeft voorgedaan, “Het Goede leven” leven.
Met de woorden van Ds. Marja de Jager, de muziek van Pieter Pilon en Berber Werkman de Vries en de stemmen van de zangers Emma de Vries -Veling en Wilte Mulder werd het een feestelijke dienst. Zo kunnen we geïnspireerd aan de kerkelijke activiteiten van het winterseizoen 2020 - 2012 beginnen.Lees meer bij 'kerknieuws' 
 
Openhuis op de startzondag Openhuis op de startzondag
            

Na de startdienst op zondag 20 september drinken we voor de eerste keer samen koffie na de kerkdienst.
In de middag komen veel gemeenteleden langs om ook iets van de dag mee te beleven.
Samen na praten over de dienst en samen schrijven we teksten op hartjes die opgehangen in een boom.
Zo gaan de wensen, spreuken en goede woorden dit jaar met ons mee op weg om ons aan het 'Goede Leven' te herinneren.

 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. 

We komen op woensdag bij elkaar in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Aanvang 19.30 uur.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
De eerst volgende  bijeenkomst in het seizoen 2020 - 2021 is op woensdag 25 september 2020 in het Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. 
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Zendingserfgoedkalender 2021 Zendingserfgoedkalender 2021De Zendingserfgoedkalender 2021 toont batiks van ds. Khristian Aris Widodo (ontwerp) en de Batik Workshop Kalipenten (uitvoering) uit Yogyakarta, Java Indonesië.

Het thema luidt: Eenheid in verscheidenheid. Hier verbeeld als het samen optrekken in een sfeer van tolerantie en wederzijds respect van volgers van de grote godsdiensten in Indonesië. Eenheid in verscheidenheid is ook het nationale symbool van de Indonesische republiek.
Vanaf zondag 20 september kunt u een kalender bestellen of kopen. 
De kalender kost € 9,00.
Op de startzondag zijn ze te verkrijgen In de hal van het Anker. U kunt ze bestellen bij de leden van de Miss. Werkgroep Delfzijl (Mw. Berends, tel 61 46 65 of bij Frouke  Keller, tel. 61 17 63 )
Lees meer over deze kalender bij Werkgroepen Miss. Werkgroep Delfzijl)

 
Bijwonen kerkdienst in de maand september 2020 Bijwonen kerkdienst in de maand september 2020
Bijwonen diensten in de maand september:
Hoewel afgelopen week de richtlijnen zijn verruimd voor o.a. het bijwonen van Kerkdiensten, heeft dit geen gevolgen voor het beleid dat wij hanteren. Het is namelijk noodzakelijk dat we de afstand van 1,5 meter moeten blijven hanteren. Het aantal beschikbare plaatsen blijft dus gelijk, omdat wij dat nu ook hanteren. Uit veiligheidsoogpunt en qua organisatie (voorlopig) beperken we het aantal tot 57. De opgave voor het bijwonen blijft voorlopig ongewijzigd: aanmelden via tjdevries@home.nl.  Er moet namelijk geregistreerd worden wie op welk moment aanwezig zijn in de kerk.
Opgave bij Tjerk de Vries: mailadres: tjdevries@home.nl of tel 618346. Een aantal gemeenteleden hebben zich al aangemeld voor een aantal zondagen. Zij staan inmiddels geregistreerd.
Kerkenraad.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

We zijn heel blij dat veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven om op een schildersdoek te schilderen ,schrijven of plakken. Hartelijk dank daarvoor!
Van deze doeken hebben we een mooie expositie gemaakt voor in de hal, de grote en kleine zaal en in de gang van het Anker.
Ze zijn prachtig geworden en de moeite waard om ze te bewonderen.
Wij wensen u veel Kijkplezier.
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
Inmiddels zijn de meeste mensen weer terug van vakantie en gaat alles langzamerhand weer van start. Helaas kan dit nog niet op de wijze zoals wij graag zouden willen daar wij nog altijd belemmeringen ondervinden vanwege het coronavirus.
Voorlopig gaan wij nog door met het vieren van de Erediensten op de wijze zoals u dit de laatste tijd bent gewend met maximaal 40 kerkgangers.
De opgave voor het bijwonen blijft voorlopig ongewijzigd: aanmelden via tjdevries@home.nl.  Er moet namelijk geregistreerd worden wie op welk moment aanwezig is in de kerk. Mocht het beleid wijzigen dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
De dienst van zondag 20 september zal de startzondag zijn met als thema “Het goede leven”. Hoe we deze dienst willen invullen kunt u elders in dit kerkblad lezen.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 7 september en de gehele Kerkenraad op 21 september.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.
Nu het toegestaan is dat er een beperkt aantal gemeenteleden bij de kerkdienst aanwezig  mogen zijn, is het van belang dat iedereen zich houdt aan het protocol dat hieronder is vermeld.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.
lees meer »
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Taakgroep Pastoraat
Nu de overheid de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus per 1 juni heeft versoepeld, komt er ook weer wat meer ruimte voor kerkelijke activiteiten. En zo kan hopelijk de geplande bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat in juni, zoals het op dit moment van schrijven (25 mei) lijkt,  doorgang vinden. In de afgelopen maanden hebben we  (onze predikant, onze pastor en de ouderlingen) vooral ‘pastoraat op afstand’ verzorgd, door middel van een telefoontje, een kaartje, een pastorale brief of een appje.
 
lees meer »
 
Project: Kinderen in de Knel Project: Kinderen in de Knel
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
Daarom hebben we u gevraagd om uw giften en de inhoud van de deeldoosjes over te maken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Natuurlijk kunt u ook doorsparen en de deeldoosjes bij de eerste keer dat we weer dienst met ons allen hebben, inleveren.
Inmiddels hebben wij voor de deeldoosjes inmiddels € 440 mogen ontvangen en ook een gift van € 500 waarvoor onze hartelijke dank.

Graag vertellen we u deze keer wat meer over de  kindertelefoon. SAVE, waarmee Kerk in Actie samenwerkt in India is een van de deelnemers van de landelijke kindertelefoon.
Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
lees meer »
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.