Jaarthema 2019 Jaarthema 2019
Waarom dit thema? In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor zichzelf, maar deel je graag met anderen. Daarom kan een goed verhaal niet zonder een gesprek daarover. In de kerk heet dat het geloofsgesprek. Je hebt het er samen over wat het geloof voor jou betekent en hoe jouw levensverhaal daarmee verbonden is.
En natuurlijk horen we elke zondag een goed verhaal uit de Bijbel. En dat zal niet per sé elke week een opbeurend verhaal zijn. De bijbel kent ook dwarse verhalen en tegengestelde en wrede verhalen. Ze willen ons aan het nadenken zetten, op de been houden of een nieuw inzicht geven. Het zijn in ieder geval verhalen om op te teren en aan te groeien als mens van God en mens voor elkaar.
Meer informatie is te vinden op: https://www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag
terug