Bericht van de Kerkrentmeesters Bericht van de Kerkrentmeesters
De afgelopen maanden is er maar weinig voltallig vergaderd. Het meeste overleg vond plaats via de mail. Alles heeft te maken met de maatregelen rondom het Coronavirus.  Bij het schrijven van dit stuk is net de persconferentie achter de rug en hebben we weer heel veel vrijheid. Steeds hebben we de maatregelen gevolgd die waren opgelegd. Zo was er verschil in regels  tussen de kerkdienst, de zalen in het Anker (volgt de horecaregels) en gebouw Op de Wierde.
Kerk Uitwierde:
De gesprekken met de Stichting Oude Groninger Kerken hebben inmiddels plaatsgevonden. De overdrachtsdatum is vastgesteld op vrijdag 1 april 2022 en vindt plaats in de kerk. Een programma is opgesteld en de  uitnodigingen liggen klaar.
Farmsumer Kerk:
Het tegelpad aan de zijde van het Pijpplein is hersteld en aangepast. Besloten is naar aanleiding van de offerte om niet over te gaan tot een vaste beeldverbinding in de kerk. Het zou sporadisch voorkomen om hier gebruik van te kunnen maken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om beeldverbinding in te huren bij zeer bijzondere gelegenheden en noodzaak. Ook is uitwijken naar de Kruiskerk dan een optie. Een geluidsverbinding is wel aanwezig.
Kruiskerk:
Af en toe is het geluid niet zoals het hoort te zijn. We hebben inmiddels bij de firma Schaapsound hiervan een melding gemaakt. Er is een tweede vitrine aangeschaft en geplaatst. Een cadeau van de actie BOEM. Dankjewel!  De vitrine is gevuld en de inhoud zal af en toe verwisseld worden.
Het Anker:
Mede door de coronamaatregelen zijn we ook gaan kijken naar de ventilatie in de zalen. Een verbetering is gewenst. De wijze waarop zal verdere bekeken worden.
Begraafplaatsen:
De begraafplaatsen liggen er keurig bij. Vergt veel werk om het op orde te houden. Blij zijn we dat   ook hier vrijwilligers ons bij helpen.  Op verzoek van de Gemeente Eemsdelta vindt er een overleg plaats over de graven van voormalig KNIL militairen.
De Ark:
De Gemeente Eemsdelta beraadt zich nog over de eventuele aankoop van het gebouw en de grond.
Voor het orgel is belangstelling getoond en een voorlopige aanbetaling gedaan.
Financiën:
Over de opbrengst van de Vaste Vrijwillige Bijdrage van 2021 zijn we tevreden. Dit geldt ook over het inmiddels toegezegde bedrag voor 2022. Bedankt hiervoor. Toch ontkomen we er niet aan om kritisch te blijven kijken naar de uitgaven en de inkomsten. Zo wordt er ook in de kerkenraad op ons verzoek gesproken om wel of niet een bijdrage te vragen in de kosten bij bv  een rouw- of trouwdienst. We willen zorgvuldig tot een  voorstel en besluit komen. Twee nalatenschappen zijn nog in behandeling.
De aanstaande vacature van boekhouder, geen kerkrentmeesters ambt,  wordt opgevuld door Tjerk de Vries. Het vergt nogal wat kennis van zaken en de wijze waarop alles in de systemen verantwoord moet worden. Dat betekent ook dat we afscheid gaan nemen. Eerst van Anneke Mulder en al op korte termijn. We willen haar ook langs deze weg hartelijk bedanken voor de boekhoudkundige werkzaamheden. Wekelijks was ze te vinden op het KIB en dat al bijna veertig jaar lang. Hartelijk dank. Op een ander moment zullen we haar ook bedanken in het bijzijn van de gemeente.
Ander zaken.:
De beheerders hebben de Bedrijfshulpverleningscursus inmiddels gehad. De reanimatiecursus kan nu weer opgestart worden.
De vrijwilligers  hebben voor de feestdagen een presentje ontvangen.

Rienk Krist, scriba.
Kerkbalans 2022

Graag willen wij ieder hartelijk bedanken die heeft bijgedragen om de Kerkbalans dit jaar (wederom) onder andere omstandigheden uit te voeren. De vele contactpersonen die de enveloppen ondanks de beperkingen tijdig in Het Anker konden inleveren en uiteraard onze gemeenteleden die in deze bijzondere tijd hun bijdrage voor 2022 toezeggen. Mocht u nog niet toe zijn gekomen om de bijdrage over te maken dan kunt u dit nog het gehele jaar voldoen.

College van Kerkrentmeesters
 
terug