Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl
Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl (IDPD)
De gezamenlijke kerken van de gemeente Delfzijl zijn druk bezig met het opzetten van een Diaconaal Platform Delfzijl. Om de gezamenlijkheid te benadrukken is “Interkerkelijk” hier recent aan toegevoegd.
Niet binnen alle kerken is er een Diaconie.
De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk, het “maatschappelijk werk” van de kerk. En hier doen alle kerken aan.
Mogelijk heeft u al iets gehoord van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl. Wij vinden het tijd worden om u nader op te hoogte te brengen.
Visie en missie IDPD
Een overleg van en voor alle diaconieën in de gemeente Delfzijl en elkaar als diaconieën te ondersteunen en op te bouwen.
Er te zijn voor de burgers in de gemeente Delfzijl in probleemsituaties en met vragen een aanspreekpunt te zijn voor de burgerlijke overheid, maar ook charitatieve instellingen en organisaties op het gebied van sociaal welzijn, opererend op het sociaal middenveld.
 De IDPD is maar aan één verantwoording verschuldigd en dat is aan onze Heer Jezus Christus, het hoofd van alle gelovigen. Er wordt dus gehandeld naar Zijn opdracht en tot Zijn eer.
Dus diaconaal bezig te zijn met een pastorale factor. Daarbij onafhankelijk zijn. Hierbij ook acterend richting de overheid en andere “derden” .
Overigens blijft de diaconie van iedere gemeente zelfstandig en zelf verantwoordelijk. Zoals bijv. ten aanzien van de doelen die zij in Delfzijl steunen (bijv. Voedselbank, Kerstpakketten aktie, St KDiA), op welke wijze en voor hoeveel geld dan ook.
 
Functioneren IDPD in de praktijk
Een werkgroep van 4 personen zal direct na de vakantie het opzetten van een telefooncirkel en een vrijwilligerspool verder uitwerken.
Waar gaat het daarbij om?
Voor de dagelijkse praktische invulling:
Opzetten van een team van 1e aanspreekbare personen die een telefooncirkel vormen en werken in een rooster. Deze personen dienen kennis van zaken te hebben om advies te kunnen geven, te bemiddelen, weten door te verwijzen naar andere organisaties, vrijwilligers uit de vrijwilligerspool inschakelen, enz.
Opzetten van een vrijwilligerspool (voor incidentele klusjes en hulp); bijv. eens wegbrengen voedselpakket voor de Voedselbank, hulp bij verhuizen (gavenbank; naast stichting present). Zaken die hierbij ingevuld moeten worden zijn:
Voor welke werkzaamheden in te zetten
Bemensing
Werving
Aansluiten en samenwerken met andere organisaties
Beheer goederen (bijv. spullen voor woninginrichting) en uit te geven in noodsituaties..
 
Een praktisch probleem bij beheer van goederen die wij krijgen is “opslagcapaciteit”. Wij hebben nu te weinig opslagcapaciteit. Hierbij vragen wij u dan ook, wie heeft opslagruimte voor ons beschikbaar in de vorm van een garagebox, schuur o.i.d?
 
Sociale kaart
Een belangrijke hulpmiddel voor het IDPD zal de “sociale kaart” zijn. Dit is een uitgebreide lijst van instanties en organisaties op zeer uiteenlopende gebieden waarbij wij voor hulp e.d. kunnen aankloppen of personen naar toe kunnen verwijzen. De sociale kaart is aan alle betrokken kerken verstrekt om verder aan te vullen. Zo trachten we de sociale kaart actueel te houden.
 
Voorlichtingsavonden
Er zullen voorlichtingsavonden georganiseerd worden.
Als voorbeeld wordt genoemd, “Voorlichtingsavond aan de diakenen en andere geïnteresseerden,  over ontwikkelingen Wmo, Participatiewet e.d.”
Niet door wethouders en/of directeuren, maar door Beleidsmedewerkers en Mensen die in het veld werken te presenteren.
Ook armoedebestrijding en schuldhulp zal verder uitgewerkt worden en op de agenda komen.
 
Noodfonds
Het IDPD moet nog verder van de grond komen en vanuit de praktische insteek moet blijken hoe groot de behoefte aan een noodfonds is en wat hiervoor financieel nodig is. We gaan in ieder geval van start met een startbedrag waarvoor wij bij alle kerken aankloppen om hun deel daarin bij te dragen.
Tot zover een eerste berichtgeving. We zullen u op de hoogte blijven houden.
Namens het Dagelijks Bestuur van IDPD
Namens PG Delfzijl zitten de volgende personen in ket IDPD:
Ds. A. Ferwerda (voorz.), P. Haan (secr.), B. Flobbe en H. Brons
 
Heeft u vragen, suggesties, opslagruimte of zou u vrijwilliger willen worden, spreek ons aan.
 
 
terug