Financiële actie van de diaconie Financiële actie van de diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl

 
                                                                                                              
Geacht gemeentelid,

Al sinds de 16e eeuw steunen diaconieën (vroeger armenzorg genoemd) mensen/instanties die hulp nodig hebben. Zo is ook de diaconie van onze protestantse gemeente actief.

De diaconie probeert mensen/instanties te helpen die hulp nodig hebben, waarbij het niet uitmaakt of deze mensen kerkelijk of niet-kerkelijk zijn. Het kan zomaar zijn dat iemand de regie over zijn of haar bestaan verliest, bij verslaving, psychische problemen of als vluchteling. Onze diaconie kan dan in bepaalde gevallen helpen. Wij werken hierbij samen met de diaconieën van de kerken in Delfzijl en omgeving en met de burgerlijke gemeente. Dit samenwerkingsverband, Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl (IDPD), heeft een coördinerende rol bij o.a. het beheer van huishoudelijke goederen. Ook heeft het IDPD dit voorjaar een rol gehad bij het organiseren en verspreiden van plantjes voor bewoners van zorginstellingen in Delfzijl. Deze bewoners konden in het kader van het coronavirus wel een presentje gebruiken.

Als mensen in financiële problemen zijn geraakt, kan de diaconie bijspringen, met name als banken en de burgerlijke gemeente niet meer kunnen of willen helpen. Een geldelijke ondersteuning of een lening behoort dan tot de mogelijkheden, maar ook het helpen bij het oplossen van de financiële problemen. Ook kan de diaconie in voorkomende gevallen een keer een tas vol boodschappen geven.
De diaconie biedt hulp bij het organiseren van een vakantieweek en vervoer er naar toe voor gemeenteleden die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan. De paasdienst en de kerstmiddag voor oudere gemeenteleden wordt ook door de diaconie betaald.

Onze diaconie steunt regelmatig goede doelen welke Kerk in Actie aanbeveelt. Zo werd onlangs   een bedrag overgemaakt voor de slachtoffers van de explosie in de haven van Beiroet.

Verder geven wij financiële ondersteuning voor “diaconie dichtbij” zoals:
  • Stichting Voedselbank Appingedam/Delfzijl
  • Stichting Kerken Delfzijl in Actie (kerstpakketten)
  • Stichting Leergeld Delfzijl, Appingedam en Loppersum
  • Stichting hulp Tsjernobyl-kinderen Delfzijl

Uw bijdrage is voor de diaconie een belangrijke bron van inkomen en is van groot belang om onder meer bovenstaande goede doelen te kunnen blijven ondersteunen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 0373736738 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl.

Door uw hulp kunnen wij ons werk blijven doen. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun.


De diakenen.
 
terug