Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
Middag- en avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk Middag- en avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk
De afgelopen zomer was het stiltecentrum, behalve op zondag, elke dag geopend. Eigen gemeenteleden maar ook toeristen overal vandaan hebben hier gebruik van gemaakt en sommigen van hen hebben ook in het gastenboek over hun bezoek geschreven. Het stiltecentrum blijft open tot en met 11 september.
Hierna hervatten wij het middag- en avondgebed op de manier waarop wij daar vorig jaar mee begonnen zijn. We volgen een korte liturgie van Woord en gebed waarin ruimte is voor de stilte en het branden van een kaarsje. U bent vrij om te komen en hoeft zich hiervoor dus niet van De ene week is er een middaggebed op dinsdagmiddag van 13.00-13.30 uur en de andere week een avondgebed op donderdagavond van 19.00-19.30 uur.
Wij beginnen op dinsdag 14 september om 13.00 uur
Vervolgens op donderdag 23 september om 19.00 uur
Daarna: 28 september; 7 oktober; 12 oktober; 21 oktober; 26 oktober; 4 november enz.
De eerstkomende datum wordt ook steeds in de zondagsbrief vermeld.
Weet je welkom!
Namens de voorgangers van het middag/avondgebed: Wies Veling, Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.
Kom gerust een keer kijken of  dans een avond mee.
De eerste keer dat we bijeenkomen is woensdag 15 sepetember 2021 van 19.30 uur tot 21.00 uur in gebouw het Anker, Menno van Coehoornsingel. 
Het volledige programma leest u bij 'kerknieuws'.
 
 
Startweekend 25 en 26 september Startweekend 25 en 26 september
Zaterdag 25 september.
14.00 uur. Officiële opening van de verbouwde kerkzaal. Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe op dat moment de corona richtlijnen zijn, is deze voor genodigden.
Omdat wij u als gemeente graag in de gelegenheid willen stellen om de opening mee te maken, wordt deze uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
15.30 uur – ca. 16.30 uur. Open huis voor belangstellenden waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.

Zondag 26 september: Starzondag met als (jaar)thema: Van u is de toekomst.
10.00 uur: Inloop en ontvangst met koffie/thee
10.30 uur: Aanvang dienst. Hieraan werken mee een blazersensemble en een (kleine) zanggroep.
Aansluitend een gezellig samenzijn met een activiteit.
Na een hapje en een drankje sluiten we af met een broodje en een kop soep.

Wij hopen dat rond 17 september de maatregelen rond corona versoepelen, zodat we voor het bijwonen van de dienst(en) geen opgave meer hoeven te doen. Voor het programma na de startdienst is het wel fijn dat u zich opgeeft (scriba@pgdelfzijl.nl) zodat we rekening kunnen houden met het aantal broodjes en soep.
Volgt u verder de mededelingen op de zondagsbrief en onze website de komende periode.
Taakgroep Vieren en Vormen
 
 
Zendingserfgoedkalender 2022 Zendingserfgoedkalender 2022


De kalender van 2022 heeft als thema ‘Licht in het duister’. Op de kalenderplaten worden schilderijen van de kunstenares Mahboobeh Salem, vluchteling uit Iran en momenteel verblijvend in Assen, afgebeeld. Mahboobeh werd als moslima geboren maar de vader van het gezin bekeerde zich tot het christendom. Op latere leeftijd besluit Mahboobeh dat ze met haar schilderijen uiting wil geven aan haar christelijk geloof.
De kalender kost € 9,00
Ook is er van de zelde schilder een set kerstkaarten te koop. Deze kosten  6,00 per set.
Lees meer over de kalender en de kerstkaarten bij 'Missionaire werkgroep Delfzijl'.
 
Alleengaanden middag Alleengaanden middag
Na een lange afwezigheid, willen we vanaf woensdag 29 september,
de alleengaanden middag weer opstarten!!
Onder het genot van een kopje koffie of thee, en het smullen van
eigen baksels kunt u weer gezellig sjoelen, spellen of gewoon even
bijpraten.
Elke laatste woensdagmiddag van de maand van 14.30-16.00 uur in
“Het Anker”.
We hopen u weer te zien!    Karin Verburg, tel. 62 37 83
                                                                                     Jitze Dam, Anni Stad, Monique Uffen
 
 
De kerk open op 'Open monumentendag' De kerk open op 'Open monumentendag'


De FARMSUMER KERK is  op zaterdag 11 september  open voor bezichtiging van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Het thema van deze dag is : Mijn monument is jouw monument’.
Met dit thema  sluiten we aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Inclusive Heritage’.
In verband met het thema willen we dit jaar extra aandacht besteden aan het Lohman – orgel en het Meijer – orgel, twee monumenten in de Farmsumer Kerk.
Indien u belangstelling hebt, dan is het mogelijk een kijkje te nemen bij de speeltafel van het Lohman – orgel, waar ook enige uitleg wordt gegeven.
In verband met de beperkte ruimte bij de speeltafel zal dit plaatsvinden in kleine groepjes van 3 à 4 personen.
 
Orgelconcert in de Farmsumer Kerk Orgelconcert in de Farmsumer Kerk


Op zaterdag 18 september vindt het eerste orgelconcert
van dit seizoen plaats in de Farmsumer Kerk.
Aanvang: 20 uur. Entree € 10,00 p.p
Dit concert zal gegeven worden door Gerwin Hoekstra.
Gerwin Hoekstra (1992) is organist van de Grote of
Jacobijnerkerk in Leeuwarden, waar hij het befaamde
Müllerorgel uit 1727 bespeeld.
Meer info bij 'Kerknieuws'.
 
Huidige Coronavoorschriften Huidige Coronavoorschriften
Huidige coronavoorschriften
De huidige voorschriften gelden voor de zondagse eredienst en in het Anker. U hebt al gemerkt dat de stoelen herschikt zijn op 1, 5 meter. Dit blijft voorlopig zo. Alle opgestelde stoelen mogen bezet worden. De mondkapjesplicht vervalt, maar let u alstublieft wel op de anderhalve meter onderlinge afstand die bewaard moet blijven en op het reinigen van de handen. Ook blijft voorlopig opgave vooraf verplicht. Opgave bij T. de Vries, (tjdevries@home.nl of tel. 618346) Gemeenteleden die wekelijks komen hoeven zich niet meer aan te melden. Heel goed nieuws is dat er weer gezongen mag worden tijdens de kerkdienst. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor koffie/thee in de hal van Het Anker.

 
 
Tijdelijk een andere opstelling van de stoelen Tijdelijk een andere opstelling van de stoelen


We zijn blij dat er vanaf zondag 27 juni meer gemeenteleden een kerkdienst mogen bezoeken. 
Geef u gerust op, want meestal is er plaats genoeg
De stoelen in de kerkzaal staan anders opgesteld. Er staan nu net zoveel stoelen als er gemeenteleden mogen komen. Ook mogen we vanaf zondag 11 juli als gemeente weer samen zingen. 
Na de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken.
 
 
Berichtgevening Kerkrentmeesters Berichtgevening Kerkrentmeesters
De kerk van Uitwierde. De procedure voor de toestemming van de overdracht van de dorpskerk Uitwierde aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is doorlopen.  De Kerkenraad is na het horen van de Gemeente akkoord gegaan met de overdracht en de wijze van financieren.  Ook het Classicaal College van  Behandeling Beheerszaken (CCBB) heeft haar instemming gegeven. Het overleg met de SOGK kan starten om te komen tot afspraken en de daadwerkelijk overdracht. De begraafplaats blijft zoals afgesproken in ons bezit.
Lees het verslag verdr bij 'Kerkrentmeesters'
 
Samen tegen Corona Samen tegen Corona
De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en samen met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaan we ook vanaf 12 mei 2021 als samenwerkende hulporganisaties de handen ineen met de Giro555-actie ‘Samen tegen corona’. Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en kom met ons in actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen.
De diaconie en de Missionaire Werkgroep Delfzijl maken samen €1.000,- over.
Geef ook op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'SHO - Samen in actie tegen corona’  of via kerkinactie.nl/corona.
De diaconie en MWD
 
Project: Delfzijl voor Moldaviƫ Project: Delfzijl voor Moldaviƫ


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, is dit het nieuwe beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

In de gang van de ontmoetingsruimte is nieuwe kunst opgehangen.
Het zijn vrolijke schilderijen gemaakt door een cliënt van Gineke van der Velde.
Zij stelt zich hierbij aan u voor.

Ik ben Inke Hazenleger, ik woon bij 's Heeren Loo in Appingedam. Een grote wens van mij is uitgekomen; mijn schilderijen zijn tentoongesteld! Ik ben heel blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen bij de Kruiskerk.
Het ophangen van de schilderijen in de hal was spannend voor mij, maar het was een leuke middag, waarbij ik het lint door mocht knippen voor de opening van de tentoonstelling. 
Ik ben een positieve vrouw, met een glimlach. Ik hou van uitdagingen en mensen verrassen. Het maken van de schilderijen heeft mij in coronatijd geholpen vrolijk te blijven. Ik hoop dat ik jullie allemaal kan verrassen met de vrolijke schilderijen en een glimlach op jullie gezicht kan laten verschijnen.
 
Gelukkig mag u de kerk weer bezoeken en kunt u in de komende tijd de schilderijen bewonderen.
Ook de expositie  " schildersdoeken van gemeenteleden" is nog steeds te bewonderen.
Iedere maand leest u van één schilderij welke betekenis de schilder aan het doek meegeeft. 
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. (te lezen bij 'kerknieuws'.)
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. 

We komen op woensdag bij elkaar in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Aanvang 19.30 uur.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
De eerst volgende  bijeenkomst in het seizoen 2021 - 2022 is op woensdag 15 september 2021.
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.