Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl
Een overleg van en voor alle diaconieën in de gemeente Delfzijl en elkaar als diaconieën te ondersteunen en op te bouwen.
Bij 'bestuur-Diaconie', leest u waarom het het platform is opgericht en wat de visie en missie is van het interkerkelijk platform.
 
terug