Zomergroet voor de leden van de Protestantse Gemeente Delfzijl Zomergroet voor de leden van de Protestantse Gemeente Delfzijl
Niet alleen op kerkelijk gebied, maar in heel de samenleving en in ieders persoonlijk leven zijn deze maatregelen tot op vandaag heel bepalend.
Waar wij plotseling in de zogenaamde lockdown zijn beland, zoeken wij ons langzamerhand een weg daaruit, met heel kleine stapjes. Voor de een zijn die stapjes nog te groot, de ander wil graag sneller. Een weg die we zoekend en tastend gaan en waarop we nu en dan tegen hindernissen aanbotsen.  
Ondertussen beseffen we dat vele oude vanzelfsprekendheden nog lange tijd niet mogelijk zullen zijn en proberen we te wennen aan ‘het nieuwe normaal’. Een normaal wat ons eigenlijk totaal niet past.   

Bij alles wat de afgelopen maanden stil is komen te liggen, is de verbouwing en herinrichting van de Kruiskerk volgens planning doorgegaan. Terwijl in de maanden april en mei de online kerkdiensten vanuit de Farmsumerkerk werden uitgezonden, doen wij dat vanaf de Pinksterzondag vanuit de Kruiskerk. En niet alleen met geluid, maar ook met beeld en zo is die Pinksterdienst een prachtig gebeuren geworden.

Hoe het verder gaat met de kerkdiensten deze zomer, daarover kunt u lezen in de wekelijkse zondagsbrief, het Kerkblad en op de website van onze gemeente. Naast de kerkzaal is een stiltecentrum ingericht. Het is de bedoeling dat dit stiltecentrum elke week op dinsdag en vrijdag enige tijd open zal zijn en toegankelijk voor ieder die dat wil. Verdere info volgt nog via de Zondagsbrief.

In het stiltecentrum hangt een glaskunstwerk, zie de afbeelding op de voorkant: een roosvenster met het verhaal van onze gemeente.
Bovenin de voorstelling zie je 3 strepen.
Die strepen vertegenwoordigen de 3 oude wijkgemeenten: 
Noord, Midden en Zuid.
Nu, in onze nieuwe situatie, samengevoegd als 1 gemeente.
Rechtsonder zijn de mensen (onze gemeente) op weg naar het Licht.
Het Licht is juist midden in het raam vertegenwoordigd.  Het licht waarvan de Paaskaars getuigt; De Opstanding van Jezus door Gods Liefde.
Onze gemeente wordt geïnspireerd door de betekenis van de regenboog waarvan de kleuren zichtbaar zijn linksonder in het raam. Een vollediger uitleg kunt u vinden op de website van onze gemeente.

Bij het schrijven van deze zomergroet, komen er flarden van de overdenking die op Pinksterdag in de Kruiskerk is uitgesproken, naar boven: “Die Geest van God wordt in het evangelie van Johannes ook trooster genoemd. Wie troost neemt het verdriet, de moeite en lasten van de ander serieus. Zodat die ander zich gezien en aanvaard weet in zijn omstandigheden. Dat geeft moed en beurt op!
Die Geest de Trooster is ons gegeven en wil ons vervullen. Om ons te helpen elkanders metgezel te zijn: mensen die elkaar opbeuren, bij staan, moed inspreken, hoop bieden en helpen om bronnen van geloof, hoop en liefde aan te boren.”

Dit geldt ook voor de komende zomermaanden waarin we elkaar minder kunnen zien en ontmoeten dan we zouden willen.
Weet ook dan: Die Geest verbindt ons en beurt ons op!  

“Houd moed en heb lief”

Met een hartelijke groet,
namens de kerkenraad van Protestantse Gemeente Delfzijl
Ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries

Ds. Marja de Jager, tel: 0596-85 92 08 of 06-55 92 04 72
Pastor Eelkje de Vries, tel: 0599-85 37 46 of 06- 57 57 43 52
https://www.pgdelfzijl.nl/


 
terug