Huidige Coronavoorschriften Huidige Coronavoorschriften
Huidige coronavoorschriften
De huidige voorschriften gelden voor de zondagse eredienst en in het Anker. U hebt al gemerkt dat de stoelen herschikt zijn op 1, 5 meter. Dit blijft voorlopig zo. Alle opgestelde stoelen mogen bezet worden. De mondkapjesplicht vervalt, maar let u alstublieft wel op de anderhalve meter onderlinge afstand die bewaard moet blijven en op het reinigen van de handen. Ook blijft voorlopig opgave vooraf verplicht. Opgave bij T. de Vries, (tjdevries@home.nl of tel. 618346) Gemeenteleden die wekelijks komen hoeven zich niet meer aan te melden. Heel goed nieuws is dat er weer gezongen mag worden tijdens de kerkdienst. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor koffie/thee in de hal van Het Anker.

 
terug