Cantorij Capella Oecumenica Cantorij Capella Oecumenica

Wie zijn wij.
Capella Oecumenica is een zelfstandige cantorij, die zich ten doel heeft gesteld kerkmuziek van alle tijden ten gehore te brengen. Het koor bestaat uit 19 leden en staat onder leiding van Ties Molenhuis. Capella werkt regelmatig mee aan erediensten in de Protestantse kerken. De muziek die gezongen wordt vormt een wezenlijk onderdeel van de eredienst.

Daarnaast geeft het koor de laatste jaren ook (zondagmiddag)concerten. Soms wordt een projectkoor met extra zangers gevormd, zoals voor de uitvoering van de Messe Solennelle van G. Rossini op 10 november 2013.

Repertoire
Het repertoire van Capella Oecumenica is zeer divers. Van oude meesters als Monteverdi, Schütz en Purcell tot romantische kerkmuziek van Mendelssohn, Brahms en Bruckner. Ook omvat het repertoire Engelse anthems, liederen van Huub Oosterhuis en Willem Vogel, liederen uit het liedboek voor de kerken, liturgische gezangen, cantates, hymnen, motetten en missen. Capella Oecumenica zingt a capella koorwerken, werken met orgel- en pianobegeleiding en af en toe met een instrumentaal ensemble.

Repetities
Muzikale enthousiaste mannen en vrouwen zijn van harte uitgenodigd om een keer deel te nemen aan onze repetities. Deze worden gehouden op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Kruiskerk aan de Menno van Coehoornsingel in Delfzijl. Om mee te kunnen doen is een goede zangstem een minimale vereiste. Kennis van het notenschrift is geen vereiste maar is wel handig. In overleg met de dirigent wordt u bij een stemgroep ingedeeld.

Voor informatie kunt u contact opnemen met
Frans Geluk, Tel. 62 02 22 of
Els Jansen, Tel. 62 75 92
Website van het koor: www.capella-oecumenica.nl

 
Het ”Christelijk Dames Koor Meedhuizen” Het ”Christelijk Dames Koor Meedhuizen”

Studeert liederen in op donderdagmiddag van 2 tot 4 uur in gebouw “Kerkje Tjuchem” onder leiding van mevr. C. Schep uit Siddeburen. Ons repertoire is 'Geestelijke liederen’, het meest in het Nederlands. Ook hebben wij een luchtig repertoire, om wel eens in een Bejaardentehuis op te treden.

Ledental: momenteel 14 dames

Contactpersoon: mevr. W. Schep Tel. (0598) - 43 22 57

 
Christelijk gemengd koor “Soli Deo Gloria” Christelijk gemengd koor “Soli Deo Gloria”

Op 9 mei 1963 werd het gemengd koor “Soli Deo Gloria” opgericht. Dit was een soort voortzetting van een opgeheven koor en de leden konden blijkbaar al goed genoeg zingen om binnen een jaar al een concert te geven met de toen unieke grootheden Aafje Heynis en Kees Denik.

Het koor bestaat momenteel uit 37 leden en staat onder leiding van onze enthousiaste en gedreven dirigent Aukje Broekema-Poortman. De kracht van het koor is hun gevarieerd repertoire. Door regelmatig medewerking te verlenen in verschillende kerkdiensten, bestaat het repertoire uit zowel oude als moderne koormuziek. De oude liederen worden veelal a capella gezongen, terwijl de moderne koorwerken begeleiding krijgen van orgel of piano. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Nederlands-, Engels- en Duitstalige kerkmuziek.

Het koor geeft dus regelmatig haar medewerking aan erediensten, treedt op in Verzorgings/Verpleeghuizen, en zingt jaarlijks op meerdere gezamenlijke concerten, plaatselijk of in de regio.

De wekelijkse repetitie wordt gehouden op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in gebouw ’t Anker, naast de Kruiskerk.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u natuurlijk vrijblijvend een repetitie bijwonen, of neem contact op met iemand van het bestuur. Tevens kunt u onze website bekijken: sdgdelfzijl.webklik.nl

Mevr. Grietje van Dijk (voorzitter) Tel. 61 17 27
Mevr. An van Heuveln (secretaris) Tel. 61 94 08