Capella Oecumenica Capella Oecumenica
Wie zijn wij.
Capella Oecumenica is een zelfstandige cantorij, die zich ten doel heeft gesteld kerkmuziek van alle tijden ten gehore te brengen. Het koor bestaat uit 14 leden en staat onder leiding van Ties Molenhuis. Capella werkt  mee aan erediensten in de Protestantse kerken. De muziek die gezongen wordt vormt een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Daarnaast geeft het koor ook (zondagmiddag)concerten. Daarvoor wordt een projectkoor met extra zangers gevormd. 
Repertoire
Het repertoire van Capella Oecumenica is zeer divers. Van oude meesters als Monteverdi, Schütz en Purcell tot romantische kerkmuziek van Mendelssohn, Brahms en Bruckner. Ook omvat het repertoire Engelse anthems, liederen van Huub Oosterhuis en Willem Vogel, liederen uit het liedboek voor de kerken, liturgische gezangen, cantates, hymnen, motetten en missen. Capella Oecumenica zingt a capella koorwerken, werken met orgel- en pianobegeleiding en af en toe met een instrumentaal ensemble.
Repetities
Muzikale enthousiaste mannen en vrouwen zijn van harte uitgenodigd om een keer deel te nemen aan onze repetities. Deze worden gehouden op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de basisschool Farmsumerborg, Borgshog 16 te Farmsum . Om mee te kunnen doen is een goede zangstem een minimale vereiste. Kennis van het notenschrift is geen vereiste maar is wel handig. In overleg met de dirigent wordt u bij een stemgroep ingedeeld.                     
Voor informatie kunt u contact opnemen met Petra Meindertsma tel. 612733

 
 
Het ”Christelijk Dames Koor Meedhuizen” Het ”Christelijk Dames Koor Meedhuizen”

Studeert liederen in op donderdagmiddag van 2 tot 4 uur in gebouw “Kerkje Tjuchem” onder leiding van mevr. C. Schep uit Siddeburen. Ons repertoire is 'Geestelijke liederen’, het meest in het Nederlands. Ook hebben wij een luchtig repertoire, om wel eens in een Bejaardentehuis op te treden.

Ledental: momenteel 14 dames

Contactpersoon: mevr. W. Schep Tel. (0598) - 43 22 57