Pastoraat Pastoraat
De werkgroep Pastoraat waaraan naast onze predikant alle pastorale ouderlingen deelnemen, heeft de vacature ingevuld voor een pastorale ouderling in sectie 1: Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde: met ingang van april ’19 is dhr. Reinder de Vries in deze sectie ouderling. Mevr. Annemarie Oosterloo, op 31 maart jl. bevestigd als ouderling, is vanaf april ouderling in sectie 3: Kwelderland, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Kustweg zuid. Daarmee is er in alle negen secties nu een pastorale ouderling. Het volledige overzicht vindt u op onze PGD-website: www.pgdelfzijl.nl/pastoraat.

In de laatstgehouden bijeenkomst van de werkgroep, waarin ook onze 14 bezoekers konden meepraten, hebben we onder meer gesproken over het verschil tussen de functies ‘bezoeker’ en ‘contactpersoon’. Het verschil komt voort uit de verschillende werkwijzen in de ‘oude’ wijken Noord en Zuid. Een bezoeker is gericht op het ondersteunen van de ouderling bij haar/zijn pastorale taak en doet alleen bezoekwerk. Dit bezoekwerk heeft vooral een pastoraal karakter, soms met een speciale aanleiding. Door dit bezoekwerk geeft de bezoeker mede vorm aan het ‘omzien naar elkaar’.  Deze functie werd een aantal jaren geleden in de wijk Noord ingevoerd.
Een contactpersoon helpt mee met het onderhouden van contact met de gemeenteleden in de sectie en dit kan op allerlei manieren: het brengen van kerkelijke post, het afleggen van een bezoekje, het bezorgen van een bloemetje bij een verjaardag (80+) of een jubileum, het meeleven bij ziekte of rouw. Soms hebben ook deze bezoeken een pastoraal karakter, waarmee er dus een zekere overlap zit in de beide functies.
In de komende bijeenkomst van de werkgroep, eind mei, bespreken we onder meer op welke wijze we verder willen gaan met ons bezoekplan, waarbij gemeenteleden bij elkaar op bezoek gaan, om zo de onderlinge band te versterken en om het omzien naar elkaar in de praktijk vorm te geven. Na afloop van de startzondag in september 2018, met als thema ‘Een goed gesprek’ zijn we met deze activiteit begonnen en hebben een tiental ‘koppels’ van gemeenteleden elkaar bezocht.
 
 
Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar de contactgegevens van de ouderlingen die u bij de secties aantreft. De contactgegevens van de predikant vindt u elders op onze website (tab ‘Over ons’)
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Ouderling:      dhr. Reinder de Vries
                      (; 0596625745) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Ouderlingen:   dhr. Siebolt Oudman
                       ( 0596 6180 80)
                       mw. Femmy Riedstra
                       (; 0596 6174 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Ouderling:      Mw. Anemarie Oosterloo
                      (; 06 22844308)
 
Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt en
                      De Wending
Ouderling:      mw. Hennie de Vries
                      ( 0596 6183 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Ouderling:      mw. Wies Veling
                      ( 0596 6325 28)
 
Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark
Ouderling:      dhr. Jan van Doorn
                      (; 0596 6286 69)
 
Sectie 7:        Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Ouderling:      mw. Frouwkje Klein
                       (; 0623 6885 12)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen
                        ( 0596 6190 87)
                        mw. Elly Mietus
                        (; 0596 6195 21)
 
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Ouderling:        dhr. Frans Geluk
                         ( 0596 6202 22)