Taakgroep Pastoraat en het coronavirus Taakgroep Pastoraat en het coronavirus
In onze taakgroep Pastoraat is het geven van aandacht en zorg aan de ander de kern waar het om draait. En dat op zo’n manier dat die ander iets ervaart van geloof, hoop en liefde, zoals we die in de kerk met elkaar delen. Nu het coronavirus onder ons is, staat ons pastoraat onder druk. Want een vanzelfsprekende vorm van pastoraat zoals het doen van huisbezoek kan nu niet. Niet door onze predikant en kerkelijk werker, niet door de ouderlingen en ook niet door gemeenteleden onderling. Vooral voor onze gemeenteleden die alleen thuis zitten, in een ziekenhuis zijn opgenomen of die in een verpleeghuis wonen, is het een moeilijke tijd. Want geen bezoek meer mogen ontvangen, kan een gevoel van eenzaamheid geven: je voelt je afgesneden van degenen die je lief en dierbaar zijn. Toch betekenen de genomen maatregelen niet dat daarmee het pastoraat in onze gemeente niet meer mogelijk is. Want er zijn allerlei vormen van contact mogelijk waarmee we zorg en aandacht voor een ander in en om onze gemeente kunnen bieden. U heeft daar al iets van gemerkt door en in de pastorale brief die ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries hebben geschreven. Naast de pastores en de ouderlingen kunt u als gemeentelid ook zelf meedoen in het onderlinge pastoraat door om te zien naar een u bekend gemeentelid, van wie u weet dat hij of zij het onderlinge contact op prijs stelt of van wie u vermoedt dat zij of hij hulp kan gebruiken.  Daarbij kunt u denken aan een telefoontje of een kaartje in de brievenbus (dit laatste niet bij kwetsbare ouderen, want het UMCG leert ons dat ook door een kaartje het virus kan worden verspreid). Of een berichtje via Whatsapp, sms of Messenger. Of door gebruik te maken van videodiensten van Skype of Facetime waarbij je tijdens het gesprek ook iemand kunt zien. Meer voorbeelden om het pastoraat in deze tijd vorm te geven kunt u vinden op de website van de PKN: www.protestantsekerk.nl .
Daarnaast is het goed om hier te noemen dat kerken en lokale hulporganisaties hun krachten bundelen. Via het platform https://www.nietalleen.nl  worden mensen en organisaties die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben bij elkaar gebracht. U vindt dit platform eveneens op de website van de PKN.
Tenslotte: in ons pastoraat weten wij ons gedragen door de liefde van God. En mogen we weten dat God in onze gemeente in en door mensen heen werkt. In deze bijdrage willen we u allen vanuit onze taakgroep troost en bemoediging meegeven door twee coupletten van het bekende lied 416 uit het liedboek toe te voegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Namens de taakgroep Pastoraat,
Frand Geluk
terug