Secties en hun ouderlingen in 2020 Secties en hun ouderlingen in 2020
Sectie 1Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde        
Ouderling:        dhr. Reinder de Vries    0596 6257 45
r.de.vries2@home.nl

Sectie 2: Bornholm en Kustweg noord
Ouderlingen:     dhr. Siebolt Oudman     0596 6180 80
s.oudman45@ziggo.nl;

mw. Femmy Riedstra    0596 6174 88   
femmy.riedstra@hetnet.nl

Sectie 3: Kwelderland, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Kustweg zuid
Ouderling:        mw. Annemarie Oosterloo 0596 53 00 13 
a.oosterloo@kpnmail.nl

Sectie 4: Schrijversbuurt, Landenbuurt en de Wending
Ouderling:        mw. Hennie de Vries      0596 61 83 46
tjdevries@home.nl       

Sectie 5Centrum en Over de Gracht
Ouderling:        mw. Wies Veling           06 13 07 77 41
birdscottage@home.nl

Sectie 6: Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark
Ouderling:        mw. Joke Kampstra      0596 63 43 44
joke@techni-c-all.nl

Sectie 7: Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en Dethmerseiland
Ouderling:        mw. Frouwkje Klein       06 23 68 85 12
doublepetite@hotmail.com

Sectie 8: Doklanden, Centrum Farmsum, Oosterveld, Farmsumerpoort, Meedhuizen
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen     0596 61 90 87
aukje@vantholen.nl

mw. Elly Mietus            0596 61 95 21
ellymietus@icloud.com

Sectie 9Rietkampen, Kruidenoever, Tuikwerd en leden buiten Delfzijl
Ouderling:        dhr. Frans Geluk           0596 6202 22   
f.h.geluk@home.nl
 
Ds. Marja de Jager is pastor in de secties 3,4,5 en 9 (voor de leden buiten Delfzijl).
Pastor Eelkje de Vries heeft de secties 1,2,6,7,8 en 9
onder haar hoede.
Hun contactgegevens vindt u elders in dit Kerkblad.


 
terug