Missionaire Werkgroep Delfzijl

Missionaire Werkgroep Delfzijl

De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

 

 

 

 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat/Schipperspastoraat.
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie

De commissie bestaat uit;
Voorzitter, Hennie de Vries, Uitwierderweg 49, Delfzijl, Tel. (0596) - 61 83 46
Secretariaat: Trudy Kemmink, Vormer 6, Delfzijl, Tel. (0596) - 61 46 33
Penningmeester: Aad Vrij, Weegbree 10, Delfzijl, Tel. (0596) - 68 02 06

Leden:
Dien Wierdsma-Smit
John Mol
Joop Danhof
Bob Flobbe
Albert Ferwerda
Riet Berends
Froukje Keller

terug