Tuingroep Tuingroep

De mannen van de tuincommissie hebben er voor gezorgd dat de tuin bij de Kruiskerk er weer heel mooi bij staat.
Er is gesnoeid, gespit, geharkt en onkruid verwijderd.
U ziet het resultaat.
 
 
Paasbrief van de Classis Paasbrief van de Classis
Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold …(Lucas 24: 2)

We kunnen wel wat bemoediging gebruiken deze dagen, deze weken en maanden. Het aantal besmettingen van het Corona-virus is onverminderd hoog en in het kielzog daarvan de ziekenhuisopnames en de bezetting van de intensive care in ziekenhuisen, omdat veel mensen er ziek van worden. Nog steeds is het noodzakelijk dat de overheid ingrijpende maatregelen handhaaft, zodanig dat velen in onze samenleving daar erg veel last van hebben, zowel materieel als geestelijk. Dat alles om vooral de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.
Voortdurend vragen we ons af op welke manier die steen van de pandemie kan worden weggerold voor het opgesloten leven van zo veel mensen. Zo denk ik aan Pasen 2021.

Volgende de evangelieschrijver Lucas waren de vrouwen die met Jezus waren meegegaan op Zijn weg aanwezig bij Zijn graflegging. Er staat niets vermeld bij de graflegging over een steen, wel over een nog nooit gebruikt rotsgraf en dat het voor de sabbat klaar moet zijn. De vrouwen gaan vervolgens naar huis om voorbereidingen te treffen het lichaam van Jezus op een waardige manier te behandelen: met geurige olie en balsem. Hoe zouden ze dat voor zich hebben gezien en wisten ze van een steen voor het rotsgraf?

Hoe dat zij, ze treffen hun voorbereidingen met aandacht en zorg, met liefde, ook al weten ze wellicht nog niet hoe ze daar mee aan de slag kunnen. Ze vertrouwen er op dat ze hun bijdrage kunnen leveren. Als ze naar het graf gaan om te doen wat ze met zorg en liefde hebben voorbereid wordt het wonder van Pasen meteen duidelijk: de steen is voor het graf weggerold, onmogelijk, maar het is gebeurd. Het graf is bovendien leeg of in ieder geval vinden ze Jezus er niet en daardoor raken ze in verwarring. Twee mannen in stralende gewaden stellen hen gerust. Hij is uit de dood opgewekt. “Zoek Hem niet bij de doden”.


Pasen betekent onder andere de doorgaande beweging van het leven van Jezus in en door deze wereld. Pasen is opstanding en opstaan, rechtop zetten van mensen als kind van God. Pasen is ook doortocht naar een bevrijd leven en dat is de steen die weggerold wordt bij alle wegen die voor mensen soms doodlopende wegen lijken. Dat kan gaan over de maatregelen die als zodanig worden ervaren of een verleden dat zodanig met je meegaat dat je er in vastloopt of een gevoel van anders zijn en niet weten hoe of wat, of die ziekte die je hele leven bepaalt,of het  gemis van je maatje en een dierbaar mens die maakt dat je niet je gang kunt gaan, zulke dingen. Wat achter de steen uit het graf is gekomen en verder gaat is die overwinning, is de aankondiging van nieuw mogelijk leven dat ontvangen wordt van Godswege midden in de pijn en het verdriet, midden in een wereld waarin oorlog en geweld plaatsvinden, mensen worden platgetrapt of elkaar niet serieus nemen. Ongelooflijk die doortocht in liefde, maar waar. Alleen hebben wij daar kennelijk minder invloed op dan we soms hopen, kunnen wij dat met onze middelen niet altijd afdwingen en vraagt het om geloof en vertrouwen..

De theoloog Borgman zegt (en ik weet niet meer precies waar en hoe, maar het zit zo in mijn herinnering): wij mensen kunnen niet iets nieuws maken, scheppen is alleen weggelegd voor God en dat betekent dat wij slechts aan het licht kunnen brengen wat er al is, wat ons is gegeven. Dat is wat de huidige omstandigheden ons laten zien. Zeker, we hebben veel invloed op omstandigheden, zoals we een grote verantwoordelijkheid dragen in hoe het verder gaat met het houden van de maatregelen, vaccineren en dergelijke. Ook onze manier van leven is van belang ook al is het lastig om dat precies te duiden. En tegelijk is het belangrijk ons te realiseren dat het niet geheel van ons afhangt hoe het verder gaat, omdat het ons wordt gegeven, aan ons om het aan het licht te brengen in deze wereld.

Een verwoording die mij raakt is te vinden in lied 612, dat in ons liedboek niet bij de Paastijd is opgenomen, maar bij de ‘drie dagen van Pasen’:
Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
En zo is het; en zo kunnen wij ook onze weg vervolgen, om aan het licht te brengen dat wat ons is en wordt gegeven aan ruimte, om zichtbaar te maken dat stenen weggerold kunnen worden voor ons uit, ook al is dat voor ons soms een onmogelijke opdracht. Ik wens ons allen een vrolijk en vooral gezegend Paasfeest.

Routekaart van de kerken
Zoals u wellicht hebt gemerkt heeft het CIO, het overleg van ruim 30 kerkgenootschappen (inclusief onze Protestantse Kerk) met de minister (Grapperhaus in dit geval) een routekaart opgesteld met vier stadia of eigenlijk vijf: van waakzaam naar zorgelijk, ernstig en zeer ernstig en tenslotte zeer ernstig met verzwaring. Op dit moment zitten we in dat laatste stadium: zeer ernstig met verzwaring. Belangrijk is ook de toelichting die er bij hoort, niet als een toevoeging, maar goed om eerst te lezen.
Om te bepalen in welke fase we ons bevinden is het noodzakelijk het Coronadashboard van de overheid te raadplegen. Daar staat een kaartje met de fase die aan de orde is. En op die manier is het mogelijk de richting te bepalen die we kunnen aanhouden waar het gaat om de  maatregelen. De Protestantse Kerk heeft deze routekaart opgenomen op de website en hun duiding daarbij duidelijk aangegeven. Belangrijk in dezen is de eigen verantwoordelijkheid van de kerkenraad, de landelijke kerk geef adviezen.

Classis
Tijdens de laatste classicale vergadering hebben we uitgebreid gesproken over het samenwerken van kleine gemeenten en daarbij over kerk-zijn in deze tijd en wat daarin van belang is. Een goed en belangrijk gesprek. Mooi was ook dat er mensen mee deden aan het gesprek die niet meteen afgevaardigde zijn naar de classicale vergadering. We nodigen altijd iedereen uit mee te doen, dat zullen we ook blijven doen en we hopen van harte dat meer mensen hier gebruik van maken om mee te praten over ontwikkelingen in kerk en gemeente. De volgende classicale vergadering is dinsdag 18 mei, fysiek als het kan, anders digitaal en wanneer u zich aanmeldt dan krijgt u een link van onze scriba.

Het zijn en blijven voorlopig bijzondere tijden. Ook deze keer vieren we Pasen gemankeerd: niet iedereen kan in de kerk er bij aanwezig zijn, velen zijn aangewezen op online vieringen. We hopen en bidden dat de gemeenschap die we normaal gesproken ervaren en belangrijk vinden binnen afzienbare tijd weer terug kunnen vinden. Dat we als opgestane mensen weer verder kunnen gaan.

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes
j.hommes@protestantsekerk.nl
06-51999711

 
Online informatie avond Online informatie avond
Op maandag 15 maart waren op 96 adressen gemeenteleden verbonden via Kerkdienstgemist.nl met de Kruiskerk. Door de coronamaatregelen is het onmogelijk om bij elkaar te komen. De Kerkenraad vond dat op deze wijze de gemeente geïnformeerd kon worden over een zaken. Dirk Doornbos gaf het verloop weer van de verbouwing die begin 2020 is uitgevoerd in de Kruiskerk. Daarna werd een overzicht gegeven van de financiën. Mede door een strakke planning en de inzet van vrijwilligers (ruim 3000 uren) kon het geheel binnen de Begroting worden uitgevoerd. Zelfs een aantal niet geplande activiteiten zijn ook  uitgevoerd. Ook is begin dit jaar een nieuwe toiletgroep aangelegd in een deel van de garderobe. De hal en zalen van het Anker zijn voorzien van een nieuwe verflaag zodat we, naar we hopen, binnenkort weer bij elkaar kunnen komen en het geheel “officieel” in gebruik kunnen nemen.
De penningmeester van de Kerkrentmeesters, Ties Vos, gaf een toelichting op de Begroting 2021. Mede door diverse oorzaken:
- minder inkomsten door lage rente en
- corona maatregelen, waardoor minder verhuur van de gebouwen,
wordt een groot tekort begroot. Dat baart ons uiteraard zorgen. Binnenkort zal met een werkgroep worden nagedacht over hoe we kerk willen zijn in Delfzijl en hoe dat financieel kan worden ingevuld. Positief was de voorlopige toezeggingen voor Kerkbalans 2021. Die zijn op dit moment hoger dan is begroot.
Gerard Klasens, voorzitter college van Kerkrentmeester, informeerde ons over het voornemen om de Kerk van Uitwierde over te doen aan de St. Groninger Kerken. Op dit moment worden de (financiële) consequenties in kaart gebracht. Mocht dit leiden tot positieve besluitvorming dat zal het voorstel ter bespreking worden voorgelegd aan de Kerkenraad en de gemeenteleden.
De penningmeester van de Diaconie, Jacob Reinders gaf een toelichting op de Begroting 2021. De Diaconie streeft er naar inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Er wordt een klein tekort verwacht. Tjerk de Vries gaf, als voorzitter van de Kerkenraad, inzicht in de vacatures die dit jaar ontstaan binnen de Kerkenraad. Ook werd vast medegedeeld dat in 2022 gezocht moet worden naar een penningmeester van de Diaconie en bemensing van de Boekhouding van onze kerk. Voor dat ds. Marja de Jager de avond afsloot werd nog kort ingegaan door de regelingen die er zijn ten aanzien van de Privacy van onze gemeente.
We hopen dat we op deze manier u hebben geïnformeerd.  Mocht daar aanleiding toe zijn, dan zullen we dit soort van bijeenkomsten vaker houden.
De presentatie die op deze avond gehouden is, kunt u (als het is gelukt) terug vinden op de website van onze kerk
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Klaprozen en vlinders, ik word er vrolijk en tegelijkertijd nederig van.
Ze bepalen mij bij de fragiliteit en vergankelijkheid van het leven, maar staan ook symbool voor hoop, vertrouwen, inzicht, verbinding en kracht.
Meebuigend met en fladderend in de wind houden ze zich in hun kortstondige leven van alle dag moedig staande en inspireren ze ons, ondanks tegenslagen, door te gaan en te blijven genieten, dansen, schitteren en stralen. Laten we de vreugde delen met allen die ons pad kruisen en daarbij niet vergeten om te zien naar elkaar.

Ik geef de verfkwast door aan Anneke Thurkow
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


De glaskunstenares Annemieke Punt in Ootmarsum maakt prachtige kleurige voorwerpen van glas. In haar atelier hangt o.a. op ware grote haar ontwerp van een raam in de Nieuwe Kerk te Delft, zeer indrukwekkend.  Het heeft mij zeer getroffen door wat ik zag. Zowel in facet geslepen glas als in een druppel water kun je soms een regenboog zien, ook wit heeft  al deze  kleuren in zich. Dit heeft mij geïnspireerd om een poging te wagen dit weer te geven in dit schilderij. Het haalt bij lange na niet wat glas laat zien en wat het met je doet. De bol op het schilderij heeft alle kleuren van de regenboog en hangt als het ware boven de aarde. De bol verbeeldt de oneindigheid, er is geen begin en geen einde, zo is onze Schepper ook oneindig. Hij waakt over zijn schepping. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is.
Aly Pathuis
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


De tekst van dit lied spreekt mij sterk aan omdat het mij weer kracht geeft voor de nieuwe week.
Daarom heb ik het ook op dit schildersdoek geschreven
om het met u/jullie te delen.
Ik was dan ook blij als dit lied zondags op de liturgie stond.
Helaas kunnen we het nu (tijdelijk) door de corona niet samen zingen.
Maar ik hoop dat dit spoedig weer kan.
Peter v.d.Laan
 
 
Oud Papier Actie Delfzijl(OPA) Oud Papier Actie Delfzijl(OPA)


 De laatste loodjes Na een lange periode is de papiercontainer afgelopen 4 januari afgevoerd De container is meer dan 20 jaar beeld bepalend geweest op de parkeerplaats bij de zij ingang aan de westzijde van de Kruiskerk Menig gemeentelid en ook veel inwoners van Delfzijl en omstreken konden hier hun oud papier kwijt Vanaf 2010 werd het inzamelen verzorgd door OPA (Oud Papier Actie Delfzijl) De medewerkers daarvan zorgden er voor dat het oud papier zo goed mogelijk werd op gestapeld om de inhoud zo groot mogelijk te doen zijn. Ook werden er vaak voorwerpen in aangetroffen die volgens het contract metVirol er niet in hoorden en door de medewerkers verwijderd moesten worden, b.v.veel piepschuim, stofzuigers, magnetrons,, electrische apparaten, ja een paar keer bedorven vlees waarvan de geur nog lang in de omgeving bleef hangen Behalve dat het papier werd gebracht werd het door onze medewerkers ook opgehaald, 2 dagen per week. Dat gebeurde op vaste route’s ook werd er vaak gebeld of het opgehaald kon worden. OPA is begonnen met 15 medewerkers, door ziekte en andere oorzaken is dit aantal erg geslonken en het was moeilijk om nieuwe medewerkers hiervoor te interesseren. Nu de container er niet meer staat zal het voor veel inwoners van Delfzijl wel even wennen zijn dat ze het papier niet meer kwijt kunnen Het parkeerterrein ziet er weer ongeveer netzo uit als 20 jaar geleden, netjes opgeruimd en kan weer dienst doen waarvoor het is aangelegd.
Meer foto's bij 'fotoalbum'.
 
Oud Papier Actie Oud Papier Actie


Na een periode van ca 20 jaar is in Oktober 2010 de groep Triezenberg, Mollema, Van Dijken, Mol, Steigstra, en  De Jong gestopt met het inzamelen van oud papier in Delfzijl en Farmsum. Het inzamelen is toen overgenomen door een groep vrijwilligers onder een nieuwe naam : Oud papier Actie Delfzijl met de bijnaam OPA. Deze groep bestond uit ca. 15 personen incl. enkele oud gedienden die bij de vorige groep ook al aanwezig waren.
 In de loop der jaren zijn er heel wat vrijwilligers afgehaakt, ofwel door  ziekte of dat de gezins situatie dit vereiste, ook is 1 vrijwilliger overleden.  Gelukkig hebben zich in de loop der jaren ook weer nieuwe vrijwilligers gemeld zodat de groep  op dit moment uit  9 vrijwilligers bestaat  of het woord dat ik liever gebruik medewerkers. Toen het inzamelen begon in de jaren negentig was het nog de moeite waard om het papier in te zamelen, de papierprijzen waren toen vrij hoog, maar zijn inmiddels zo ver gezakt dat het zonder gemeentelijke subsidie niet meer rendabel is om het voort te zetten Inmiddels hebben de gemeente Delfzijl met de afnemer Virol een plan bedacht om het afval-scheiden totaal anders op te zetten, wat inhoud dat de inwoners van Delfzijl na 1 januari 2021 de Grijze Kliko kunnen gebruiken om hun oud papier in te verzamelen, (Zie Eemsbode) die dan door zich beschikbaar gestelde vrijwilligers van kerken, verenigingen enz. die nu ook papier inzamelen, door Virol beschikbaar gestelde Kraakauto,s om de 6 weken zal worden geleegd Op dat moment zullen alle papiercontainers uit  de gemeente Delfzijl verdwijnen ook die bij de Kruiskerk Er is nog getracht om ook via het kerkblad nog vrijwilligers te vinden om dit toch mooie werk voort te zetten, dat heeft echter te weinig resultaat opgeleverd om door te gaan Daarom hebben wij besloten, hoewel het ons aan het hart gaat  om te stoppen met het inzamelen van oud papier  Dat betekent dan ook dat we in de maand December voor de laatste keer  papier ophalen en de container beschikbaar zal zijn Nog iets over de opbrengst: Van de vorige papiercommissie heb ik geen inzicht wat het papier toen heeft opgebracht, echter vanaf  1 oktober 2010 tot 1 januari 2021 zal het totaal bedrag van de opbrengst van 485 containers ca. € 62000,00 bedragen Met de opbrengst van het oud papier hebben wij de afgelopen jaren mooie dingen kunnen doen voor de Kruiskerk en vele projecten kunnen ondersteunen. 
Wij willen tenslotte iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en vooral alle medewerkers die het bovengenoemde resultaat hebben mogelijk gemaakt                          
Namens OPA
W. de Jong
 
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Protestantse Gemeente Delfzijl

Corona Protocol vieren Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.

Onderstaande regels zijn van toepassing voor het bijwonen van een Kerkdienst in de Kruiskerk

1. We gebruiken de hoofdingang van Het Anker en u wordt verzocht een mondkapje op te doen.
2. U wordt ontvangen door een coördinator die u welkom heet en naar uw gezondheid vraagt.
3. U reinigt uw handen met een desinfecterende vloeistof.
4. Indien u een kledingstuk wilt ophangen zijn hiervoor kapstokken     
    geplaatst in de hal van Het Anker (voor de schuifdeur zaal 4)
5. Indien u gebruik wilt maken van het toilet dan geldt:
        - Heren: toiletten in Het Anker.
        - Dames: de nieuwe toiletten in de hal van het nieuwe KIB.
    Er zal door de beheerder(s) met regelmaat worden schoongemaakt.
6. U kunt een zondagsbrief/orde van dienst van de statafel afnemen.
7. De entree van de Kerkzaal gaat via de linker deur.
8. U kunt een stoel uitkiezen in de kerkzaal. Stoelen en rijen die niet
    gebruikt worden zijn gemerkt. Bij vragen kunt u zich wenden tot de
    dienstdoende koster.
9. Er wordt tijdens de Kerkdienst niet gezongen door de gemeente.
10. Het verlaten van het kerkgebouw gaat vanaf de achterste rij, waarbij
      de dienstdoende koster hiervoor aanwijzingen geeft.
11. Bij de uitgang van de kerkzaal staat een houder met drie
      collectezakken. Hierin kunt u uw bijdrage doen voor de
      bestemmingscollecten van die zondag.
13. Er is gedurende deze periode geen koffie drinken.
13. Voorkom samenscholing in de hal.
 
 
Vrouwen voor Brazilië Vrouwen voor Brazilië
De winter komt eraan en wat is dan heerlijker dan warme, handgebreide sokken. Ook een mooi cadeau voor Sinterklaas of Kerst.
U kunt ze bestellen bij mevrouw Stam,
telefoonnummer 61 84 47. Ze kosten nog steeds 10 euro per paar. De opbrengst gaat naar het Jeugdopvangcentrum Jardim Colonial in Brazilië.
Door de coronabesmettingen is de rommelmarkt dit jaar niet doorgegaan. We kunnen daardoor helaas minder geld overmaken naar Jardim Colonial.
Misschien wilt u daarom een gift overmaken. Dit kan op de bankrekening van F. Klein,
nummer NL94INGB0701224908 ovv gift VVB. De kinderen zullen u heel dankbaar zijn.
Alvast bedankt. Team vrouwen.
 
 
MEDITATIEF DANSEN MEDITATIEF DANSEN
MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. In tijden van corona kunnen wij niet verbonden dansen, en het is bijzonder dat men juist door de aandacht voor afstand veel meer op elkaar let en elkaar steunt. Tegelijkertijd oefen je nog meer op eigen voeten te staan en ruimte in te nemen. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.

De dansavonden zijn om de week op woensdagavond, te beginnen op woensdag 9 september 2020
tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
plaats: Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21
Kosten: € 10.00 per avond of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.
Helaas kunnen we sinds de tweede lockdown niet meer samenkomen.
Als de dansavonden  weer van start gaan dan zullen we dat op deze site bekend maken.


Hierbij de data voor het seizoen 2020 - 2021
 Woensdag: 9-9-20, 23-9, 14-10, 28-10, 11-11, 25-11, 9-12, 23-12, 13-1-21, 27-1-20,
 Woensdag: 10-2-2020, 24-2, 3-3, 24-3,  7-4, 21-4, 5-5, 26-5, 9-6, 23-6.
 
Kerk TV Kerk TV


De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn thuis te volgen met beeld en geluid.
In de kerk staat een regietafel en iedere zondag is er een gemeentelid die er voor zorgt dat via een presentatie u thuis de dienst kunt horen en zien. Zo bent u thuis met de mensen in de kerk verbonden. Alleen het liturgisch centrum wordt in beeld gebracht. U ziet geen gemeenteleden die bij de dienst aanwezig zijn.
Wel kunnen de mensen van de techniek bepaalde elementen van de kerk in beeld brengen. Zo zagen we afgelopen zondag dat de ouderling van dienst een kruisje aan het gedachtenisbord (de regenboog) op hing. Ook is het fijn dat we de zangers zien. 
Via kerkdienst gemist kunt u de dienst in de kruiskerk beluisteren en ook zien.
 
Samen eten in het Anker Samen eten in het Anker
Eetgroep
Helaas kan de eetgroep een lange tijd niet plaatsvinden.
We hopen in het nieuwe seizoen, d.w.z. na de start zondag in september 2020 de eetgroep weer te  kunnen starten.
We houden u op de hoogte.
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het  ‘koffie uurtje’ wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ . 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website en in het kerkblad.
U bent dan van harte welkom.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. Maar als de maatregelen betreffende het coronvirus ingetrokken worden zullen we nieuwe data bekend maken.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
Op dit moment zijn deze bijeenkomsten vervallen. Zodra het weer mogelijk is zullen we dit bekend maken.
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »