Alleen-gaanden middag Alleen-gaanden middag

Op een warme zonnige 23e  mei hebben we de laatste alleen-gaanden middag van dit seizoen op een feestelijke manier afgesloten.
Eerst genoten we van een kopje koffie of thee met keuze uit twee verschillende zelf gebakken cakes.
Daarna lieten we de grijze cellen aan het werk door een bloemen en planten quiz op te lossen, die gevolgd werd door een quiz over liedjes uit de oude doos, natuurlijk beloond met een prijsje.
Nadat we van frisdranken waren voorzien met nog een paar zelfgemaakte hapjes, was het bingo spel aan de beurt.
Waar we eerst nogal wat problemen mee hadden doordat de balletjes niet uit de draaimolen wilden maar met vereende krachten werd dit opgelost en gingen we aan de slag.
Samen kijken we terug op een gezellige middag.
Bij 'foto albums' kunt u de foto's van deze middag zien.
 
Na de zomer hopen we u te mogen begroeten op woensdag 26 september
in het Anker om 14.30 uur.
 

 
Jubileumconcert in de Farmsumerkerk Jubileumconcert in de Farmsumerkerk

 


In het kader van “ 50 jaar orgelconcerten in de Farmsumer Kerk “ geeft de internationaal befaamde organist Erwin Wiersinga op zaterdagavond 19 mei het jubileumconcert.
Erwin Wiersinga (1962) studeerde aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen bij Wim van Beek en behaalde het Diploma UM orgel met onderscheiding. Ook behaalde hij het UM diploma piano bij Gerben Makkes van der Deijl. Verdere studie volgde bij o.a. Harald Vogel, Marie Claire Alain en Guy Bovet. In 2014 is hij, samen met Leo van Doeselaar, benoemd tot titulair organist van het fameuze  Arp Schnitger orgel in de Martinikerk te Groningen.
Erwin Wiersinga is orgeldocent aan de Universität der Künste te Berlijn en aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.
Tevens is hij organist van het Hinszorgel in de Catharinakerk te Roden.
Hij heeft voor het jubileumconcert een buitengewoon boeiend programma samengesteld met werken van J.S. Bach, G. Böhm, F.Mendelssohn Bartholdy, A.P.F. Boely,  J.Jongen (een zeer toepasselijk “Chant de Mai” van deze Belgische componist en organist),
J. Demessieux  ( in verband met Pinksteren het “Veni Creator Spiritus” van deze Franse organiste en componiste ) en als spectaculair slot L.Vierne (drie delen uit zijn Symphonie I opus 14 van deze eveneens Franse componist).
Het jubileumconcert begint om 20.00 uur.
Toegang : € 10,00.
U bent van harte uitgenodigd op 19 mei !
Bert Veentjer
 

 
Cantatedienst in de Farmsumer Kerk Cantatedienst in de Farmsumer Kerk

Op zondagavond 27 mei, zondag Trinitatis, wordt in de Farmsumer Kerk een Cantatedienst gehouden, waarbij koormuziek uit verschillende kerkelijke tradities wordt uitgevoerd door koren van het Collegium Musicum Loppersum o.l.v. Jelke Hamersma :
een drietal oude psalmbewerkingen van Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621), delen uit de Missa, opus 187, van Joseph Rheinberger (1839-1901), muziek, geschreven voor de Anglicaanse liturgie zoals een Magnificat van Charles Villiers Stanford (1852-1924) en een werk uit de 20ste eeuw  “And I saw a new Heaven” van Edgar Bainton (1880-1956).
Samenzang, gebeden, lezingen, koorzang en orgelspel vormen de 'ingrediënten' van deze bijzondere viering.
Het Lohmanorgel wordt bespeeld door Jan Luth.
De dirigent is Jelke Hamersma en
de voorganger is Pastor Nellie Hamersma-Sluis.
Aanvang : 19.00 uur
Collecte bij de uitgang t.b.v. het blijvend kunnen organiseren van onze cantatediensten.
Bert Veentjer
 
 

 
Ontmoetingsmiddagen in de Ark Ontmoetingsmiddagen in de Ark

Elke 2e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag in de Ark. ( In 2018: 8 febr., 8 maart, 12 april en 10 mei). De middagen, beginnen met een kleine meditatie, en zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar bv. dia’s of een dvd presentatie.  Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Aan het eind van het seizoen gaan we een middag met elkaar op stap in de regio, met aan het eind, als traditie ... een visje eten in Termunten. De ontmoetingsmiddagen starten weer op de 2e donderdag van oktober 2017, om 14.30 uur in de Ark. Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen of vragen: Lida Raske, Tel. 61 50 86, Janny Elting, Martha Bolt en Femmy Riedstra,       

 
Knutselclub 'De Ark'. Knutselclub 'De Ark'.

De knutselgroep van de ARK, (voortkomend uit actie Boem) is een organisatie bestaande uit een groep mannen van de PG Delfzijl, die verschillende acties in en om de ARK houdt. Voorbeelden zijn de kerstmarkten en het verzamelen van oud ijzer. De opbrengsten van de acties worden besteed in de ARK. Daarnaast wordt een gedeelte van de opbrengsten besteed aan goede doelen. Afgelopen jaar hebben wij een bedrag van € 3000,- besteed aan de VERFRAAIING rond de ARK. Wat betreft de goede doelen, hebben wij deze keer een gift geschonken aan de Clinic Clowns, Zeemanshuis in de Eemshaven en aan de actie Schoenendoos.  
 

 
Vrouwendienst Delfzijl De Ark Vrouwendienst Delfzijl De Ark


De Vrouwendienst Delfzijl, voorheen Noord, ondersteunt bij allerlei activiteiten in de wjkgemeente Noord. Binnen de wijkgemeente Noord heeft de Vrouwendienst een belangrijke ondersteunende taak. Zij draagt zorg voor de bemensing van een groot aantal contactpersonen. Daarnaast verzorgt zij het verjaardag fonds. Voor het verjaardag fonds wordt aan de gemeenteleden, middels een felicitatiekaart en een bijgevoegd zakje, een bijdrage gevraagd. De opbrengst is bestemd voor diverse activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd, zoals: - bloemen in de Eredienst - attenties bij geboorte, jubilea enz. - elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag - om de 2 jaar een reisje enz. enz. De Vrouwendienst bestaat uit 8 leden. Voorzitster: Ria Oudman, Tel. 61 80 80 Secretaresse: Alberta de Vries, Tel. 62 57 45 Penningmeester: Femmy Riedstra, Tel. 61 74 88      

 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’


Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst volgende ‘koffie uurtje’ zal in september plaatsvinden in het gebouw ‘Op de Wierde’ en iedereen is natuurlijk hartelijk welkom. Kijk voor meer foto's in het fotoalbum. Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      

 
Eten in de ARK Eten in de ARK

Eten in de ARK
In het kader van omzien naar elkaar is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In de Ark waren daarvoor de faciliteiten. Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen en alleengaanden die meedoen. Maar jong en oud iedereen is welkom bij de maaltijd. Vanaf 17.30 uur is de kerk open en schenken we een kopje thee/koffie of een drankje. Rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Tussen 19.15 uur en 19.30 uur gaat een ieder weer naar huis. Kosten € 4,00 per persoon. De eerst volgende maaltijd is 20 juni 2018.    Graag opgave op de intekenlijst in de hal van de Ark of per telefoon. Informatie bij A. Jansma, Tel. 61 40 32 of H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46 of per mail
 

 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)


Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        

 
middag Alleengaanden middag Alleengaanden

Middag voor Alleengaanden
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM

 
Ds. Itse de Boer Ds. Itse de Boer

Zondag 31 december 2017.Op de laatste zondag in 2017 neemt Ds. Itse de Boer afscheid in de Kerk in Farmsum. Elf jaar lang is hij predikant in Delfzijl, wijk Zuid geweest. Op deze dag nemen we ook afscheid van de wijken Noord en Zuid.
Op 1 januari 2018 gaat de Protestantse Gemeente te Delfzijl verder als 1 kerk.
De kerk zit bijna vol gemeenteleden, genodigden en familie en vrienden van ds. de Boer.
Ds. Itse de Boer heeft in deze laatste dienst gekozen voor mooie liederen en gebeden. De lezing is uit Lucas 22: 22 - 40, met als thema: toewijding van Jezus in de tempel. Jeoroen Wichard leest het verhaal uit de Bijbel voor.
Organist Kees Steketee laat het orgel geweldig klinken en zijn vrouw Gera zingt als sopraan enkele liederen tijden de dienst. Op passende wijze wordt Ds. Itse de Boer toegesproken met mooie mooie woorden. Da. Dineke Ferwerda verwoordde de losmaking, Piet Lanting sprak namens wijk Zuid en Tjerk de Vries namens de Algemene kerkenraad. Da Wiebke Heeren verraste Ds. Itse de Boer met een leuk cadeau en lieve woorden.
Het was een warm afscheid in de mooie Farmsummer kerk.
We wensen Ds. Itse de Boer een goede en gezonde toekomst in Groningen toe

 
De Kerk van Meedhuizen werd op vrijdag 24 november 2017 overgedragen aan De Kerk van Meedhuizen werd op vrijdag 24 november 2017 overgedragen aanIn een sfeervolle ambiance vond in de Kerk Meedhuizen de overdracht plaats van het kerkgebouw. Samen met het College van Kerkrentmeesters was door de Stichting OGK een programma gemaakt, dat na een inloop, onder het genot van koffie, thee en gebak, verzorgd door het dorpshuis, om 16.00 uur begon. Na een woord van welkom door kerkrentmeester dhr. W. Mulder, sprak de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de heer Tj. de Vries mede namens de Protestantse Gemeente in Delfzijl een openingswoord. Hij benadrukte hierin dat het goed is dat er organisaties zijn welke zich zeer professioneel sterk maken voor het beheer en onderhoud van oude kerken. En dat het tevens fijn is dat er een groep bewoners in het dorp zich in een plaatselijke commissie willen inzetten voor het beheer en gebruik van de kerk. Voor de Protestantse Gemeente een droevige dag door het verlies van een gebouw, maar ook een feestelijke als je de kerk in goede handen kunt geven. Door de burgemeester van de burgerlijke gemeente Delfzijl, dhr. P. Beukema, werd vervolgens een beschouwing over ‘de betekenis van een monument in het dorp en in het bijzonder in Meedhuizen’ uitgesproken. Er werd door hem gesproken over de heilige Laurentius, als diaken van de kerk en waarnaar de kerk in Meedhuizen is genoemd. Hij sprak tevens over de drie K’s: Kerk, Kroeg en Kapitaal. In het geval van Meedhuizen waren de eerste twee k’s in het dorp aanwezig maar ontbreekt de laatste. Dat was in het verleden, toen de kerk nog onder het collatierecht viel van de Ripperda’s. Ook hij benadrukte de inzet van de inwoners van Meedhuizen en wenste hen bij het gebruik van de kerk succes toe.
Voor dat werd overgegaan tot de officiële overdracht van het kerkgebouw aan de stichting klonk een muzikaal intermezzo. Verzorgd door de beide leden van het college van kerkrentmeesters, de heren Tjerk de Vries en Wilte Mulder. Het Eertman orgel werd bespeeld door de Vries en Mulder zong daarbij.
 
 
Beide heren en het bestuur van de stichting Oude Groninger Kerken ondertekenden daarna de overdrachtsakte nadat deze was voorgelezen door de notaris mevr. Mr. K.E. Bolken. Echter niet ook eerder nadat de voorzitter van de stichting, dhr. P. de Bruijne, met een symbolische euro de kerk van de Protestantse Gemeente te Delfzijl had gekocht.
Aansluitend na de ondertekening werd door de Vries aan de voorzitter van de stichting de sleutel van de kerk overhandigd.


Waarop de Bruijne het woord nam en een toespraak hield waarin o.a. werd aangegeven dat de kerk van Meedhuizen de 88e kerk is welke nu in het bezit van de stichting is gekomen.
Tot slot van het officiële gedeelte werd nog een keer door de Vries en Mulder gemusiceerd.
 

 Onder het genot van een eveneens door het dorpshuis verzorgd hapje en drankje werd de middag afgesloten.
Een gedenkwaardige middag voor de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
 
    

 

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 

 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk

Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »