De Kerk van Meedhuizen werd op vrijdag 24 november 2017 overgedragen aan De Kerk van Meedhuizen werd op vrijdag 24 november 2017 overgedragen aan


In een sfeervolle ambiance vond in de Kerk Meedhuizen de overdracht plaats van het kerkgebouw. Samen met het College van Kerkrentmeesters was door de Stichting OGK een programma gemaakt, dat na een inloop, onder het genot van koffie, thee en gebak, verzorgd door het dorpshuis, om 16.00 uur begon. Na een woord van welkom door kerkrentmeester dhr. W. Mulder, sprak de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de heer Tj. de Vries mede namens de Protestantse Gemeente in Delfzijl een openingswoord. Hij benadrukte hierin dat het goed is dat er organisaties zijn welke zich zeer professioneel sterk maken voor het beheer en onderhoud van oude kerken. En dat het tevens fijn is dat er een groep bewoners in het dorp zich in een plaatselijke commissie willen inzetten voor het beheer en gebruik van de kerk. Voor de Protestantse Gemeente een droevige dag door het verlies van een gebouw, maar ook een feestelijke als je de kerk in goede handen kunt geven. Door de burgemeester van de burgerlijke gemeente Delfzijl, dhr. P. Beukema, werd vervolgens een beschouwing over ‘de betekenis van een monument in het dorp en in het bijzonder in Meedhuizen’ uitgesproken. Er werd door hem gesproken over de heilige Laurentius, als diaken van de kerk en waarnaar de kerk in Meedhuizen is genoemd. Hij sprak tevens over de drie K’s: Kerk, Kroeg en Kapitaal. In het geval van Meedhuizen waren de eerste twee k’s in het dorp aanwezig maar ontbreekt de laatste. Dat was in het verleden, toen de kerk nog onder het collatierecht viel van de Ripperda’s. Ook hij benadrukte de inzet van de inwoners van Meedhuizen en wenste hen bij het gebruik van de kerk succes toe.
Voor dat werd overgegaan tot de officiële overdracht van het kerkgebouw aan de stichting klonk een muzikaal intermezzo. Verzorgd door de beide leden van het college van kerkrentmeesters, de heren Tjerk de Vries en Wilte Mulder. Het Eertman orgel werd bespeeld door de Vries en Mulder zong daarbij.
 
 
Beide heren en het bestuur van de stichting Oude Groninger Kerken ondertekenden daarna de overdrachtsakte nadat deze was voorgelezen door de notaris mevr. Mr. K.E. Bolken. Echter niet ook eerder nadat de voorzitter van de stichting, dhr. P. de Bruijne, met een symbolische euro de kerk van de Protestantse Gemeente te Delfzijl had gekocht.
Aansluitend na de ondertekening werd door de Vries aan de voorzitter van de stichting de sleutel van de kerk overhandigd.


Waarop de Bruijne het woord nam en een toespraak hield waarin o.a. werd aangegeven dat de kerk van Meedhuizen de 88e kerk is welke nu in het bezit van de stichting is gekomen.
Tot slot van het officiële gedeelte werd nog een keer door de Vries en Mulder gemusiceerd.
 

 Onder het genot van een eveneens door het dorpshuis verzorgd hapje en drankje werd de middag afgesloten.
Een gedenkwaardige middag voor de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
 
    

 
terug