Project Kinderen in de Knel Project Kinderen in de Knel


Geen kinderarbeid in de textiel industrie van India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE een partner van KerkinActie  doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.
Wat kan SAVE met uw bijdrage doen?
  • Per jaar zorgen dat 500 kinderen in Tirupur naar school gaan en niet hoeven werken.
  • Per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden.
  • Per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van kinderarbeid.
  • In Tirupur kinderarbeid vrije zones opzetten, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op school zit.
  • Kinderen opsporen kost 2.100 euro per jaar (500 kinderen, 4,25 euro per kind).
  • Een jaar overbruggingsonderwijs voor 25 kinderen kost 3.000 euro per jaar (120 euro per kind).
  • Tijdelijke opvang voor 50 kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn kost 11.000 euro per jaar (650 euro per kind).
  • Beleidsbeïnvloeding kost 4.000 euro per jaar.
terug