Watersnood 1953 en KIA Watersnood 1953 en KIA
""

Geschiedenis van Kerkinactie Werelddiaconaat
Kerkinactie begint in feite al in 1953, als in Nederland de watersnoodramp plaats vindt. Uit alle delen van de wereld stroomt hulp toe: Kameroen stuurt kleding, IJsland bevroren visfilets en Pakistan stuurt thee.                                                              Bijna alle hulp is afkomstig van kerken overzee. Dat doet de Nederlandse kerken besluiten om ook een programma in het leven te roepen ten behoeve van landen waar zich grote problemen voordoen.
In 1956 wordt de Sectie Internationale Hulpverlening opgericht, die tot doel heeft om binnen de Hervormde kerk fondsen te werven voor internationaal hulpwerk. In 1960 komen de Gereformeerde Kerken met de sectie Wereldhulpactie. Beide secties zijn de voorlopers van het huidige Kerkinactie. Het Kerkinactie-werk was vanaf die begintijd tot 1999 verspreid over Hervormde, Gereformeerde en Lutherse bureaus voor zending en werelddiaconaat en stond lange tijd bekend onder de naam ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking) In 1995 werd besloten tot het oprichten van Kerken in Actie, dat het werk buiten de kerken met deze nieuwe naam een nieuw gezicht moest geven.                                                                                                                                   Toen in 1999 de kerkelijke bureaus samen gehuisvest werden in het Dienstencentrum in Utrecht werd Kerken in Actie de naam voor het werk binnen en buiten de kerken.
In december 2001 verandert Kerken in Actie een kleine naamswijziging en een wat grotere inhoudelijke verandering.                                                                                                                       Behalve het buitenlandse werk valt vanaf dan ook het binnenlandse werk onder de naam Kerkinactie.


 
terug