40 dagentijd, 26 februari 40 dagentijd, 26 februari


Het thema van KerkinActie in deze 40 dagentijd is “Uit liefde voor jou”     Zo zetten de partners van KerkinActie in Moldavië zich zoveel mogelijk in om de vluchtelingen uit Oekraïne hulp te bieden. Op het logo voor Moldavië een gescheurd hemd en een paar versleten schoenen, nu we het derde jaar ingaan met ons project voor Moldavië willen we daar symbolisch een iets anders aan toevoegen als teken van onze bereidheid om nog weer een jaar een bijdrage te leveren. Want zonder de inspanningen van onze en de diverse kerkelijke gemeenten in ons land kan dit werk niet worden gedaan.


Moldavië biedt hulp
Ook in buurland Moldavië - het armste land van Europa - worden vluchtelingen gastvrij ontvangen. Op 10 maart 2022 waren er al meer dan 100.000 Oekraïense vluchtelingen in Moldavië. Hoewel het land niet het grootste aantal vluchtelingen in de regio heeft ontvangen, heeft het de hoogste instroom in verhouding tot de totale bevolking. Dat is in verhouding een enorm aantal en daarom is in het land de noodtoestand uitgeroepen, het staat voor een zware economische last. Desalniettemin zetten de Moldavische bevolking, de regering en humanitaire organisaties zich onophoudelijk in voor de vluchtelingen. Van de partners van KerkinActie in Moldavië geven we in deze weken een update van de situatie.    
                                   
  Bij de foto:  Ivan en Valentina Scribitiko werden als vluchtelingen opgevangen
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië
terug