40 dagentijd, 26 maart 40 dagentijd, 26 maart

Moldavië biedt hulp: Youth for Christ In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Kerken en Youth for Christ hebben de handen ineengeslagen om Moldavische kinderen een betere toekomst te geven en vangen kinderen op in naschoolse opvang in kerken. Naast dit belangrijke werk heeft Youth for Christ naar aanleiding van de vluchtelingencrisis op het hoofdkantoor een coördinatiecentrum ingericht om alle activiteiten voor de vluchtelingen in goede banen te leiden, van transport van goederen tot het coördineren van de verblijfplaatsen voor de mensen uit Oekraïne. In het grensgebied heeft de organisatie mobiele vluchtelingenhulppunten ingericht en in het land zorgt de organisatie nu ook voor woonruimte voor de vluchtelingen en zorgen ze bijvoorbeeld voor drie maaltijden per dag maar ook voor psychische hulp. 
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië
terug