MWD project 2024 MWD project 2024
In 2024 hebben we als gemeente gekozen voor “Straatkinderen in Oeganda”, een Kinderen in de Knel project. Kerk in Actie werkt samen met lokale kerken en partners aan herstel van vrede en recht en toekomstperspectief voor hen die alles verloren hebben.
In Oeganda werkt Kerk in Actie samen met drie Oegandese organisaties die straatkinderen in de hoofdstad Kampala opvangen en hen proberen te herenigen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen ervoor dat deze kinderen weer naar school kunnen of een vak leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.
De drie organisaties die voor de straatkinderen werken zijn :
- UCAA Uganda Chain Agent Accociation
- DP  Dwelling Places 
- International Coorperatiens/ DevelopmentVoormalig straatkinderen gaan met de bus terug naar familie

Boeren in Oeganda hebben het door het veranderende klimaat moeilijk. Samen met de boeren en de plaatselijke kerken helpt organisatie Tedeo mensen met andere landbouwmethoden, zodat ze zichzelf van een beter inkomen kunnen verzekeren en zo de trek naar de stad minder aantrekkelijk wordt.

Met Pasen worden de deeldoosjes weer ingezameld. We hopen op een goede opbrengst voor ons project.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekening-
nummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl
inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.

De MWD heeft aan de Stichting Leergeld € 500,00 gedoneerd om kinderen in de regio van gezinnen met minimale inkomsten te ondersteunen met leermiddelen en al wat nodig is om een fijne schooltijd te garanderen.

 
   

 


 
terug