Capella Oecumenica Capella Oecumenica
 

Capella Oecumenica is een zelfstandige cantorij, die zich ten doel heeft gesteld kerkmuziek van alle tijden ten ge-hore te brengen. Het koor bestaat momenteel uit 16 leden en staat onder leiding van Ties Molenhuis. Capella werkt met enige regelmaat mee aan erediensten in de Protestantse kerken. De muziek die daarin gezongen wordt, vormt een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Daarnaast geeft het koor de laatste jaren ook zondagmiddagconcerten en daartoe wordt een projectkoor met extra zangers gevormd. Zo werden in 2015 twee concerten gegeven met als titels ‘Noorderlicht’ en ‘Licht en donker’.
Het repertoire van Capella Oecumenica is zeer divers. Van oude meesters als Monteverdi, Schütz en Purcell tot romantische kerkmuziek van Mendelssohn, Brahms en Bruckner. Ook omvat het repertoire Engelse anthems (o.a. gezongen in de Evensong van 25 september jl.) liederen van Huub Oosterhuis en Willem Vogel, liederen uit het Liedboek, liturgische gezangen, cantates, motetten en missen. Ook muziek van de 20e en 21e eeuw schuwt het koor niet. Daarbij zingt Capella Oecumenica zowel a capella als met piano- en orgelbegeleiding en soms met een instrumentaal ensemble.
Wil je zelf ook eens zingen als koorlid of meedoen met een projectkoor, kom dan gerust eens langs om deel te nemen aan onze repetities. Deze worden gehouden van 20:00 – 22:00 uur in de Kruiskerk aan de Menno van Coehoornsingel in Delfzijl. Om mee te kunnen doen is een goede zangstem een minimale vereiste en kennis van het notenschrift is handig. Zingen is het meest geestverruimende middel dat er is! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Frans Geluk tel. 620222
Els Jansen tel. 627592
Website van het koor: www.capella-oecumenica.nl
terug