Huub Oosterhuis, leerhuis. Huub Oosterhuis, leerhuis.
HUUB- OOSTER -LEER 

Een heel langdurend leerhuis. Meer dan 25 jaar!
Dat betekent dat het enorm is vergrijsd, want nieuwe bezoekers
zijn er zelden. Wij bestaan bij de gratie van elkaars eigen verhalen,
met de hoofdvraag: wat geloof ik zelf? Dat lied van Huub, wat betekent
dat voor mij? Soms zo intens, dat er nogal eens stiltes vallen, die wij niet vervelend vinden; ieder is dan even naar binnen gericht.
Dat is de kracht van de groep. Die nooit de intentie heeft gehad,
niet open te staan voor nieuwe mensen. Juist niet, want dan hoor je
ook weer nieuwe verhalen.
Door corona ligt de afsluitende viering van het seizoen
2019-2020 er nog altijd. We zouden dat doen op de eerste zondag
van de corona-uitbraak in maart 2020.

Die afsluiting gaat er zeker komen. Voorlopig niet, want Ties is, door omstandigheden, tot begin november als pianist niet beschikbaar.
Dan neem je toch een andere pianist, zult u misschien denken?
Maar de bijhorende muziek, de partituur bij de liederen van
Huub Oosterhuis, die muziek daar zijn weinig mensen van, die dat
kunnen spelen. Juist die partituur ondersteunt de woorden van een Oosterhuis lied enorm. Je moet pianist zijn, die dat goed kan spelen. 
Ties is er zo  één.

Via kerkblad en zondagsbrief houden we u op de hoogte wanneer wij
weer bij elkaar komen.
Laat het duidelijk zijn: iedereen is er van harte welkom!

Tineke Sikkema-Stienstra  tienstien@hotmail.com 
                     telefoon: 613181 of 06 104 85 867
Ties Molenhuis
 
terug