Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Tj. de Vries
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Uit de kerkenraad van oktober 2020 Uit de kerkenraad van oktober 2020
Afgelopen week zijn er nieuwe richtlijnen voor het kerkbezoek gegeven. Wij zullen ons aan dit uitdrukkelijk advies houden en tot nadere aankondiging 30 gemeenteleden (excl. medewerkers) toe laten in de dienst. Dit heeft helaas tot gevolg, dat we keuzes moeten maken als het aantal wordt overschreden. Wij hopen dat u hiervoor begrip hebt.
Het blijft noodzakelijk u aan te melden als u een kerkdienst wilt bijwonen. Dit in verband met de registratie van de aanwezigen.
Aanmelden kan bij Tjerk de Vries:
mailadres tjdevries@home.nl of tel. 61 83 46.
Op zondag 22 november a.s. vieren wij de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. In deze dienst, die 's morgens om 9.30 uur in De Kruiskerk begint, gedenken wij hen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en vanuit deze kerk zijn begraven of bij deze kerk betrokken waren. De namen zullen worden genoemd en er zal voor hen een kaars worden aangestoken. In verband met de corona maatregelen waaraan wij ons dienen te houden weten wij op dit moment nog niet exact hoe we deze zondag gaan inkleden. Wij informeren u hierover via de zondagsbrief en de website van onze kerk.
Het streven is om op maandag 30 november een gemeente-avond te beleggen. Een agenda en uitnodiging hiervoor zult u binnenkort tegemoet kunnen zien. Daar ook hier geldt dat we maar een beperkt aantal aanwezigen mogen hebben zal deze avond via de optie kerkdienst gemist gevolgd kunnen worden.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 2 november en de gehele Kerkenraad op 16 november.
Gemeenteberaad
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Uit de kerkenraads vergadering van september 2020 Uit de kerkenraads vergadering van september 2020
Zondag 20 september hebben wij de startzondag mogen vieren met als thema  Het Goede leven.
Om  Het Goede leven met elkaar te kunnen vieren,  waren de gemeenteleden in secties uitgenodigd om deze zondag bij elkaar te komen in de Kruiskerk/Het Anker om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.
Tijdens dit samenzijn,  zijn houten harten gevuld met daarop een woord, een zin wat het goede leven voor jou betekent. Wij hebben van veel mensen vernomen dat zij het plezierig vonden om elkaar weer te ontmoeten en kunnen terugkijken op een fijne start.
Ondanks dat we voorzichtig moeten zijn met bijeenkomsten, vieringen ed. wordt er hard gewerkt om een programma te maken voor de komende periode. De flyer omtrent de activiteiten 2020/2021 kunt u binnenkort in de bus verwachten.
Maandag 21 september hebben wij als gehele kerkenraad een bijeenkomst gehad met als gast de classispredikant ds. Jan Hommes. Het doel van de classis  is om eens in de 4 jaren de plaatselijke Gemeenten te bezoeken.
Wij hebben met elkaar gesproken over verschillende onderwerpen zoals:
  • Wat is je houvast aan Uw leven als het moeilijk wordt.
  • Hoe hebben we het samengaan van de verschillende Gemeenten ervaren
  • Waar krijgen we energie van
  • Wat baart ons zorgen
En uiteraard was er gelegenheid om vragen te stellen aan ds. Jan Hommes.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022