Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Dhr. F. Geluk
vice voorzitter:
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager
pastor: Mw. E. de Vries

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Vanuit de kerkenraad (november 2022) Vanuit de kerkenraad (november 2022)
 
Tijdens de vergadering van de kleine kerkenraad d.d. 3 oktober hebben wij o.a. de onderstaande zaken besproken.
Nu het aantal besmettingen met corona flink oploopt en het RIVM spreekt van een mogelijke ‘najaarsgolf’, vraagt de kerkenraad u om alert te zijn en bij klachten een zelftest te doen. Tevens een dringend verzoek om bij verkoudheidsklachten en/of een positieve uitslag thuis te blijven. Maak bij binnenkomst in het Anker vooral gebruik van de hand-gel en  wanneer u zich daar beter bij voelt kunt u in het Anker en de kerkzaal een mondkapje dragen. We hebben deze week een CIO - handreiking ontvangen met daarin adviezen bestemd voor de kerken. Wij zullen deze adviezen zoveel als mogelijk volgen.  Met het oplopend aantal besmettingen zijn we nu beland in de fase waarin preventiemaatregelen nodig zijn. Naast wat we hierboven hebben benoemd zijn er vanaf heden zowel voor als achter in de kerkzaal stoelen geplaatst met voldoende onderlinge afstand. Bij het koffiedrinken na de dienst vragen wij u voldoende onderlinge ruimte in acht te nemen.
Op zondag 20 november a.s. vieren wij de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. In deze dienst, die 's morgens om 9.30 uur in de Kruiskerk begint, gedenken wij hen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en vanuit deze kerk zijn begraven of bij deze kerk betrokken waren. De namen zullen worden genoemd en er zal voor hen een kaars worden aangestoken.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 7 november en de gehele Kerkenraad op 21 november.

 
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022
 
Vanuit de Kerkenraad (zomer) Vanuit de Kerkenraad (zomer)
Tijdens de laatste vergadering van de kleine kerkenraad hebben wij gesproken over hoe nu verder na corona.
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
  • handen schudden voor de dienst predikant en ouderling van dienst,
  • handen schudden na afloop dienst predikant, ouderling van dienst en gemeenteleden,
  • collecteren
  • avondmaal
Mede doordat de besmettingen om ons heen toch weer de kop op steken hebben wij als kerkenraad besloten dat vanaf zondag 19 juni alleen voor de dienst de handen geschud worden met de predikant en dienstdoende ouderling. Wij zijn van mening dat met de andere punten er teveel kans is om eventuele besmettingen door te geven. We willen dit dan ook graag blijven doen op de manier zoals we het de afgelopen periode gewend zijn. 

In verband met de jaarlijks wielerronde waardoor de toegangsweg naar de Kruiskerk is afgesloten zal de kerkdienst van 21 augustus in de Farmsumer kerk gehouden worden.

Rest mij verder nog u allen een goede zomer toe te wensen.
Marianne Kombrink-Pot, scriba

 
 
Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan:
• het maken van afspraken over een te bereiken doel;
• het uitzetten van een koers;
• het aangeven van de middelen;
Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. In  het sprookje van Alice in Wonderland van Lewiss Carroll komt een passage voor waarin zij aan 'de grijnzende kat' vraagt:" Zou je me alsjeblieft willen vertellen welke kant ik op moet?" De kat antwoordt: "Dat hangt er voor een groot deel vanaf waar je naar toe wilt". "Het zal mij een zorg zijn", zegt Alice. "Dan maakt het niet uit welke kant je op gaat", antwoordt de kat.
Zo ook met onze gemeente: een beleidsplan met een doordachte missie en visie geven ons richting. Gedacht vanuit ons jaarthema  'Van U is de toekomst' mogen we er vertrouwen in hebben dat God ons hierin leidt en doet het ons tegelijk beseffen dat goddelijk beleid gestalte krijgt in en door mensen. De kerkenraad zal bij het schrijven van een nieuw beleidsplan gebruik maken van een stappenplan  dat de PKN heeft ontwikkeld voor gemeenten. Als eerste stap is er een ‘commissie beleidsplan’ aangesteld, die als taak heeft het proces om tot een beleidsplan te komen te starten en te begeleiden. Vanuit het moderamen nemen pastor Eelkje de Vries en Frans Geluk hierin deel en vanuit de diaconie Nicoline Kwakkelstein. De kerkenraad zoekt voor deelname aan de commissie ook een gemeentelid, op dit moment van schrijven  heeft dat nog niet tot resultaat geleid. De commissie beleidsplan zal u in de komende tijd via dit kerkblad en via de website regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen en u op enig moment ook gaan betrekken bij het proces. Omdat het beleid ons tenslotte allemaal aan gaat.
Namens het moderamen,
Frans Geluk