Uit de kerkenraadsvergadering ( 17 mei) Uit de kerkenraadsvergadering ( 17 mei)
Wat fijn is het dat de maatregelen t.a.v. Corona per 28 april zijn aangepast en dat er weer 30 mensen mogen worden toegelaten tot de kerkdienst. Wij hanteren hierbij dezelfde regels die eerder zijn opgesteld: u hebt geen symptomen, draagt bij het verplaatsen een mondkapje, afstand van 1,5 meter is van kracht. Om de eredienst te bezoeken dient u zich aan te melden bij Tjerk de Vries: tjdevries@home.nl of tel. 618346. Wij zijn blij dat we dit besluit weer hebben kunnen nemen.

Vanaf zondag 23 mei willen we graag na de dienst weer koffiedrinken met de aanwezige gemeenteleden. Dit willen we wekelijks gaan doen. Daarbij houden we uiteraard de afstand aan die we ook hanteren bij het verplaatsen in het gebouw. Mochten de richtlijnen voor Covid eventueel weer worden aangescherpt dan zullen we dit weer heroverwegen.

Op 10 Mei jongstleden is er een presentatie gegeven voor de gemeenteleden PGD met als onderwerp het afstoten van de kerk van Uitwierde. Deze presentatie was door de gemeenteleden te volgen via kerkdienstgemist.nl. Op 54 adressen is deze presentatie gevolgd.
Een enkele vraag die wij vooraf ontvangen hebben, had betrekking op de begraafplaats. Deze blijft eigendom van de PGD Delfzijl. En hierin veranderd niets.
Daar wij verder geen op- en aanmerkingen hebben ontvangen vanuit de Gemeente hebben wij besloten de procedure voor de overdacht van de kerk Uitwierde aan de Stichting Oude Groninger Kerken door te voeren.

In de dienst van 27 juni willen wij afscheid nemen van een aantal kerkenraadsleden en een aantal kerkenraadsleden herbevestigen. Zie onderstaand overzicht. Daar het een grote groep ambtsdragers betreft en er maar 30 mensen tijdens de dienst aanwezig mogen zijn, hebben wij besloten dat alleen de ambtsdragers welke afscheid nemen familieleden mogen meenemen in de dienst.  Dit betekent dat er verder geen gemeenteleden tijdens deze dienst aanwezig kunnen  zijn.
Tijdens deze dienst willen wij afscheid nemen van:
Reinder de Vries           ouderling
Alberta de Vries            diaken
Peter van der Laan       ouderling kerkrentmeester
Karel Berends               kerkrentmeester


 

Herbevestiging:
(betreft 2020 en 2021)
Frouwkje Klein              ouderling
Piet Lanting                  ouderling
Ellie Mietus                   ouderling
Siebolt Oudman            ouderling
Femmie Riedstra          ouderling
Aukje van Tholen          ouderling
Wies Veling                   ouderling
Hennie de Vries            ouderling
Jitze Dam                     diaken
Mels Gravenland           diaken
Ageeth Jansma             diaken
Jacob Reinders             diaken
Karin Verburg               diaken
Kasper Smit                  ouderling kerkrentmeester
Bert Veentjer                ouderling kerkrentmeester
Gerard Klasens             ouderling kerkrentmeester
Rienk Krist                    ouderling kerkrentmeester

Wij zijn zeer verheugd dat er zoveel ambtsdragers hebben aangeven nog een jaar door te willen gaan.
Marianne Kombrink-Pot
Scriba
 
terug