Uit de kleine kerkenraad (maart 2023) Uit de kleine kerkenraad (maart 2023)
De kerkenraad heeft een bericht ontvangen van de leiding van de kinderviering dat men besloten heeft om te stoppen met de kinderviering tijdens de erediensten. De laatste jaren waren er alleen nog vieringen met de projectweken rondom Pasen en Kerst. Tijdens de dienst van 2 april willen wij de leiding van de kinderviering bedanken voor hun inzet.
In de dienst van zondag 2 april willen wij afscheid nemen van een viertal ambtsdragers. Te weten de heer Jitze Dam en mevrouw Nicoline Kwakkelstein beiden als diaken. Mevrouw Elly Mietus als ouderling en mevrouw Marianne Kombrink-Pot als ouderling-scriba.  Tevens worden in deze dienst de heer Wouter Eisema en mevrouw Janneke de Jonge als diaken bevestigd.
Precies 3 jaar na het uitbreken van de coronapandemie zijn de maatregelen tegen corona in Nederland  definitief opgeheven. Tijdens de vergadering van de kleine kerkenraad maandag 13 maart hebben wij hierover gesproken.
Wij hebben besloten om de erediensten voorlopig tot aan Pinsteren zo te blijven vieren zoals we het op dit moment gewend zijn. Dat betekent nog geen handen schudden door predikant en ouderling van dienst na afloop van de dienst en nog geen rondgang met collecte zakken.
Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen is dit mijn laatste schrijven in het kerkblad als scriba. Wie het stokje van mij als scriba over gaat nemen is op dit moment nog niet bekend.  Uiteraard wordt u middels het kerkblad op de hoogte gehouden van zaken die van belang zijn en worden besloten tijdens de vergaderingen van de kerkenraad. 

Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
terug