Diensten in de Stille Week. Diensten in de Stille Week.
Stille Week
Indachtig de Heer
die voor ons uit
de weg bereidde
dienend, één en al liefde
te groot voor deze wereld.
Hij ging eraan kapot
en stond op
de dood hield hem niet
omdat zoveel goedheid
zoveel liefde
het duister niet bevatten kan.
 
Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Aanvang 19.00 uur
Medewerking: Projectkoor
Op Witte Donderdag staat de maaltijd van de Heer centraal. Wij gedenken hoe Jezus brood en beker deelt met zijn leerlingen. Hij draagt hen op deze maaltijd te blijven vieren, ook als Hij niet meer bij hen op de aarde is. ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’, zegt Hij hen, wetend dat zijn einde daar is. Wij vieren het heilig Avondmaal in de kring en reiken elkaar brood en wijn aan. Wij weten in deze tekenen de Heer erbij en voelen ons meer dan ooit verbonden met elkaar in Christus’ naam. Aan het eind van de dienst maken wij de overgang naar Goede Vrijdag en verlaten de kerkzaal in stilte.

Goede Vrijdag bepaalt ons bij het lijden van Christus. De woorden: Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort, raken de kern van het Evangelie. Jezus zelf gaat de weg van de graankorrel. Zijn leven breekt op het kruis, zijn lichaam wordt in het graf gelegd, zijn bestaan wordt tot leven gewekt en brengt de vruchten voort van nooit aflatende liefde, van voortdurende hoop en van eeuwig leven! De dienst is ingetogen van aard. Wij komen en gaan in stilte.
 
Stille Zaterdag
Aanvang 21.00 uur
Medewerking: Projectkoor
Door de dood naar het leven. Zo zou ik de viering van Stille Zaterdag willen typeren. Jezus sterft aan het kruis. Valt nu alles stil? Was dit het nu? Is het laatste woord aan het lijden? Juist in deze nacht horen wij van uittocht (God leidt Israël weg uit het slavenhuis Egypte) van doortocht (God leidt zijn volk veilig door water en woestijn) en intocht (God maakt zijn belofte waar door zijn volk het beloofde land Kanaän binnen te leiden.) Zou God dan zijn eigen kind, Jezus Messias, niet veilig thuisbrengen? Het licht gaat schijnen, dwars tegen het duister in. Dat is het moment waarop de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen, wij langs het doopvont lopen om onze doop te vernieuwen en om het licht te delen met elkaar. De nieuwe dag breekt aan: De Heer is waarlijk opgestaan!
 
Pasen
Aanvang 9.30 uur
Medewerking: Projectkoor
Pasen is in de kerkelijke traditie het belangrijkste christelijke feest. Alle registers gaan open: Jezus overwon de dood. Daarom straalt het Paaslicht ons tegemoet. Als het symbool van de opgewekte Heer die wij mogen ontmoeten in Woord en daad, in bidden en zingen. Het belooft een feestelijke dienst te worden met de afronding van het paasproject van de kinderviering, de medewerking van het projectkoor, het orgel dat zal jubelen en een zingende gemeente die een nieuw begin viert. Weet je welkom. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt!
Ontvangt allen een hartelijke groet en Gods Vrede,


 
terug