Ds. C.B. Ocloo op bezoek in Nederland Ds. C.B. Ocloo op bezoek in Nederland

In samenwerking met Kerk in Actie zullen wij ds. C.B. Ocloo, directeur van het Ramseyer Trainingscentrum uitnodigen, rond Pinksteren, om enkele weken naar Nederland te komen.

Ons predikantenechtpaar, Albert en Dineke Ferwerda, is bereid ds. Ocloo te begeleiden tijdens zijn verblijf in Nederland. Zij hebben zelf 5 jaar gewerkt aan dit theologisch trainingscentrum in Ghana en zijn nog zeer betrokken bij de gebeurtenissen op het centrum.

Tijdens de voorbereidingen van het bezoek van ds. Ocloo is ook gesproken over een tegenbezoek aan Ghana. Deze reis zal, als het doorgaat, onder leiding zijn van de dss Ferwerda-Arends.

Voorafgaand zal een informatie avond plaats vinden door de dss Ferwerda-Arends. Begin juni zal beslist worden of deze informatie avond doorgaat en zo ja waar en wanneer. Belangstellenden voor deze avond (Tijdstip nader te bepalen) kunnen zich opgeven bij: Dss Ferwerda-Arends, tel 0596 855783 en J. Dam, secretaris MWD, tel 0596 619563.

De Missionaire Werkgroep

terug