Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Aad Vrij Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Aad Vrij


Wanneer je de kerkzaal betreedt besef je pas goed welk een enorme verandering er heeft plaatsgevonden in de inrichting van de ruimte in vergelijking met de oude inrichting.
Voor de verbouwing was het, zoals voor vele oudere protestantse kerken, een betrekkelijk strenge en wat donker ingerichte ruimte. De zaal was gevuld met donkere kerkbanken die gericht waren naar een liturgisch centrum. Deze had oorspronkelijke ook een sobere achterwand. Vanuit de traditie was het interieur eenvoudig en minimaal, zodat niets de concentratie van de geest in de weg stond. Tijdens dominee Kempenaar zijn hier veranderingen in aangebracht zoals een lichte betimmering en verlichting.
De situatie is nu volledig anders. Het is een grote open ruimte geworden met een lichte vloer, waarbij het liturgisch centrum niet meer als zodanig herkenbaar is door afwezigheid  van de avondmaalstafel en het doopfont, hoewel ik niet weet of daar nog verandering in komt.
Op dit moment is een losse gedenkhoek bij de oostwand geplaatst en een aandachts-wand  aan de westzijde onder de glas-in-lood ramen. Hierdoor valt het licht over de predikant heen naar binnen, zonder de gemeente te verblinden daar de zon in het oosten opkomt.
Door de afwezigheid van banken lijkt de zaal groter maar het heeft toch een geborgen huiselijke beslotenheid. Dit effect wordt mede bereikt doordat onder het balkon de kerkzaal is afgesloten met een glazen wand. Hierbij blijft er door het glas toch nog enig contact met de stilteruimte die hierachter is gesitueerd.

Bij het binnenkomen in de kerkzaal werd ik begroet door enthousiaste medewerkers, die duidelijk gemotiveerd waren om te helpen bij de totstandkoming van de inrichting en zich duidelijk goed voelden in deze nieuwe serene ruimte. Op het moment van mijn bezoek werd het glas-in-lood raam juist geplaatst in de gedenkhoek. Dit raam bestaat uit verschillende gekleurde vensters die symbool staan voor de regenboog.
Wat opvalt is de lichte PVC-vloer waarin kleine groeven zijn aangebracht waardoor het lijkt alsof het  een pakketvloer is. Wanneer de blik gericht wordt naar de westkant en hierna naar de rechter en linker zijwand, vallen twee grote beugels op waar grote led-schermen zullen worden aangebracht.
Ook is er een aansluiting gemaakt om een camera te kunnen plaatsen, waardoor de diensten audiovisueel kunnen worden gevolgd vanaf de computer. Het schijnt dat bij kleine aanpassingen in de huiskamer dit ook geprojecteerd kan worden op de TV.
In de periode dat wij als gemeente niet fysiek bij elkaar kunnen komen, zou een versnelde aanschaf van een camera een welkome aanvulling zijn op een nog betere beleving van de zondagse dienst via internet. Ik heb inmiddels begrepen dat in deze periode van corona dit versneld zal worden gerealiseerd.
Wat volgens mij wel een verrassing blijft is op welke wijze het geluid van het orgel zal klinken, mede omdat het voor mij nog onduidelijk is hoe de gemeente zal zijn gepositioneerd ten opzichte van het orgel en ook door de hierboven genoemde afsluiting onder het balkon. Wel is mij verzekerd dat alle bouwkundige kennis is gebruikt  zodat  de akoestiek zo getrouw mogelijk de oude situatie zal benaderen.

Ik wil hieronder afsluiten met een iets vrije interpretatie van een gebed uit het boek:  “Gebed voor elke dag”

Zie me hier voor U zitten Heer.
Het is zondag: uw dag.
Het lijkt al lang geleden dat wij naar de kerk gingen.

Vandaag zit ik in mijn stoel
En toch ben ik op deze zondag, Heer,
Trouw op de afspraak.
Ik zit klaar, met mijn liedboek in de hand.
Over een paar minuten
Zet ik de computer aan en ben ik verbonden
Met honderden gelovigen –
wat een mysterie van techniek en geloof.
Ik dank U voor dit wonder!


 
terug