Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Lucy Bakker Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Lucy Bakker

Vandaag, 29 april, was ik voor het eerst sinds lange tijd weer in de Kruiskerk, om te kijken en verslag te doen van de verbouwing. Het was heel indrukwekkend want de laatste keer was de kerkvloer nog in oude staat met een heel grote kruipruimte/kelder nabij de gang naar de toen nog consistorieruimte. Toen moesten we nog over balken lopen langs een hekwerk, nu liep ik op een geheel nieuwe en lichte vloer. Wat nu onzichtbaar is maar van wezenlijk belang: onder de vloer/in de kelder is een installatie voor luchtbeheersing aangebracht én: allemaal volledig zelfregelend. Knap stukje vernuft en techniek.Door Kees Oosterveld en later Dirk Doornbos kreeg ik een mooie rondleiding en uitleg. 
Tijdens deze gesprekken viel me op dat niet alleen deze mannen maar ook de overige aanwezige vrijwilligers als Douwe Feenstra, Elibert Schollema, Rienk Krist en Karel Berends met heel veel plezier, passie en enthousiasme aan het werk zijn. Daarbij zijn er nog talrijke andere vrijwilligers werkzaam, het is ondoenlijk die hier allemaal te noemen. Bijna alle dagen wel,
zo werd me duidelijk, zijn deze mannen werkzaam in de kerk en dat al zeker sinds 1 december 2019. En ondanks de maatregelen i.v.m. het COVID 19-virus, schijnt het werk best goed uitvoerbaar te zijn. De ruimte van de kerk is er gelukkig ook naar.                               

De entree of foyer van het Anker als ik dit zo mag noemen, blijkt ook een mooie werkruimte te zijn. Vandaag werden daar alle kerkstoelen onder handen genomen: de oude dopjes onder de poten werden verwijderd, de buisjes uitgefreesd en voorzien van nieuwe dopjes. De stoelen komen al over enkele weken in de kerkzaal!

Dat de vloerverwarming inmiddels 1 week aan was, was duidelijk merkbaar. De temperatuur was zeer aangenaam. Zo’n lege kerkzaal, is heel groot en ruim. De vorige keer stonden er nog steigers, nu was dat allemaal niet meer nodig. De gehele bovenkant is klaar en mooi!
De (akoestische) plafondplaten zijn in een mooie zachte tint gesausd en de balken in een bijpassende iets donkerder kleur. De ruimte oogt nu al chique! En overal aan het plafond: nieuwe lampen! En eveneens: spotjes die op het plafond verlichten.

Op de plek waar het preekgestoelte komt, is een wand geplaatst met openingen waardoor de mooie en oude glas-in-lood ramen nog te zien zijn. Enkele ramen zijn nog in onderhoud. 
Verder valt op dat er een grote glazen wand is geplaatst waarin het stiltecentrum komt;
deze ruimte heeft een eigen ingang en tevens nieuwe opgang die ook voor rolstoelers en scootmobielers bereikbaar is (en is uitgetest en goedgekeurd zo werd me verteld).
In deze ruimte wordt binnenkort een kunstwerk van glas geplaatst in de ronde opening van de voormalige voordeur.

Ter hoogte van de plek waar het regenboogbord hing met de kruisjes ter nagedachtenis aan hen die zijn overleden, is eigenhandig een regietafel gemaakt (van paneelwerk waar eerder het liturgisch centrum was). Dat wordt heel professioneel! Er zijn computerschermen waarmee via camera’s, de kerkdiensten ook via een streaming thuis bekeken kunnen worden! Hoe welkom is dat! Het zou me niet verbazen dat we binnenkort thuis via de TV de diensten kunnen bekijken én luisteren. Er zijn inmiddels twee grote Tv-schermen ontvangen die binnenkort in de kerkzaal komen en waarop de orde van dienst via de beamer wordt weergegeven.

Direct daarnaast is de ‘gedenkhoek’, een open en tegelijk afgebakende ruimte als een soort nis die je met open armen opvangt om even plaats te nemen op de banken (met binnenkort kussens). Daarin komen 3 ophangborden voor ‘de kruisjes’. En ook die worden nieuw: van glas! Twee fraaie voorbeelden hingen er al. Er is een tafeltje geplaatst waarop, zoals we gewend waren, kaarsjes aangestoken kunnen worden. En: vanuit de kerkzaal is dat ook nog zichtbaar via een opening in deze wand waarin binnenkort een raam van zacht gekleurd glas komt. Ik zou zeggen: een vondst. 
Eveneens bijna gereed is de voormalige consistorieruimte t.b.v. het KIB; de vloer is gelegd en vandaag werd er gesausd. Heel binnenkort zal alles een schoonmaakbeurt krijgen en wordt het tegen stof ingepakte orgel, uitgepakt. En dan zullen de stoelen en overige meubilair in het nieuwe liturgisch centrum wel geplaatst worden. 
De werkzaamheden van de verbouwing liggen praktisch op schema.  Ik vermoed dat we ergens in mei of in anders met Pinksteren weer naar de Kruiskerk hadden gekund. Nu dat nog een beste tijd gaat duren, wens ik u vanaf hier alle goeds en goede gezondheid toe,
veel sterkte voor hen die alleen zijn en nauwelijks bezoek kunnen ontvangen! 

Heel graag tot ziens in de vernieuwde Kruiskerk. 
Met een hartelijke groet,
Lucy Bakker
 
 
terug