Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan:
• het maken van afspraken over een te bereiken doel;
• het uitzetten van een koers;
• het aangeven van de middelen;
Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. In  het sprookje van Alice in Wonderland van Lewiss Carroll komt een passage voor waarin zij aan 'de grijnzende kat' vraagt:" Zou je me alsjeblieft willen vertellen welke kant ik op moet?" De kat antwoordt: "Dat hangt er voor een groot deel vanaf waar je naar toe wilt". "Het zal mij een zorg zijn", zegt Alice. "Dan maakt het niet uit welke kant je op gaat", antwoordt de kat.
Zo ook met onze gemeente: een beleidsplan met een doordachte missie en visie geven ons richting. Gedacht vanuit ons jaarthema  'Van U is de toekomst' mogen we er vertrouwen in hebben dat God ons hierin leidt en doet het ons tegelijk beseffen dat goddelijk beleid gestalte krijgt in en door mensen. De kerkenraad zal bij het schrijven van een nieuw beleidsplan gebruik maken van een stappenplan  dat de PKN heeft ontwikkeld voor gemeenten. Als eerste stap is er een ‘commissie beleidsplan’ aangesteld, die als taak heeft het proces om tot een beleidsplan te komen te starten en te begeleiden. Vanuit het moderamen nemen pastor Eelkje de Vries en Frans Geluk hierin deel en vanuit de diaconie Nicoline Kwakkelstein. De kerkenraad zoekt voor deelname aan de commissie ook een gemeentelid, op dit moment van schrijven  heeft dat nog niet tot resultaat geleid. De commissie beleidsplan zal u in de komende tijd via dit kerkblad en via de website regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen en u op enig moment ook gaan betrekken bij het proces. Omdat het beleid ons tenslotte allemaal aan gaat.
Namens het moderamen,
Frans Geluk

 
terug