Eindverslag jeugdwerk PKN Delfzijl seizoen 2013 - 2014 Eindverslag jeugdwerk PKN Delfzijl seizoen 2013 - 2014
Komby:

We zijn dit seizoen gestart met een nieuwe opzet voor de Komby bijeenkomsten. Gedurende het seizoen 2013 – 2014 werden zes bijeenkomsten gehouden: drie vóór de Kerstdagen en drie na de Kerstdagen. Alle bijeenkomsten werden gekoppeld aan het thema water / varen. De jeugd van groep 5 t/m klas 1 ontvingen we op vrijdagavond en de oudere jeugd ging aan de slag op de zaterdag. De avonden werden geleid door Romy Verburg, Martha van Tholen, Martine Zijlstra, Fenny Wakker, Tineke Brondsema, Klaas de Boer en Joyce Mollema.

De eerste Komby van het jaar werd goed bezocht. Dit was de start van het seizoen en viel deels samen met de generale repetitie van de musical die de jeugd had uitgedacht. Als slotactiviteit hebben we de film Noah in de bioscoop bekeken.

Met uitzondering van de Kerstkomby op zaterdag 14 december, waarbij we met ongeveer 50 ouders en jeugdigen Chinees gegeten hebben en een voorstelling hebben bekeken van Jan-Marcel Vellinga, werden de Komby bijeenkomsten nauwelijks tot niet bezocht. Dit frustreert de Komby leiding en een aantal mensen heeft aangegeven dat ze willen stoppen als Komby leiding als we op deze manier door gaan.

We hebben gebrainstormd over een vernieuwde en minder intensieve opzet om de jeugd en hun ouders toch te blijven binden aan de kerk. We hebben het volgende voorgesteld aan de wijkkerkenraad:
In het seizoen 2014 – 2015 willen we, naast de startzondag, drie keer een ouder/jeugdmiddag organiseren op de zondagmiddag voor een Christelijke feestdag (voor kerst, voor Pasen en voor Pinksteren). We maken een jaarkalender zodat de data vroegtijdig bekend zijn bij iedereen. De opzet zal steeds hetzelfde zijn: een gezamenlijke opening/welkom, een activiteit voor de jeugd en een activiteit voor de ouders en een gezamenlijke maaltijd ter afsluiting. We denken dat we met deze nieuwe opzet jeugd én hun ouders kunnen bereiken.
 
De wijkkerkenraad juicht het idee van harte toe. We gaan als Komby leiding aan de slag met de uitwerking van het idee. Dit betekent dat er vanaf heden geen Komby meer is.
 
Tineke Brondsema heeft aangegeven dat ze, na vele jaren te hebben deelgenomen aan het jeugdwerk, gaat stoppen als Kombyleider. We namen afscheid van haar met een etentje. Bedankt voor je jarenlange inzet Tineke!
 
Tienervieringen:
 
Iedere maand werd een tienerviering gehouden. Een stabiele groep tieners (ongeveer 12 tieners) bezochten ook dit seizoen weer de vieringen. De leiding ligt in handen van Emma en André De Vries, Marianne en Adri Kombrink en Joyce en Martijn Mollema. We hebben dit seizoen onder andere aandacht besteed aan de consumptiemaatschappij, pesten en we hebben een bezoek gebracht aan de Farmsumerkerk.
 
Jeugdkoor Fresh:

De jeugddienst die de jeugd en Fresh hebben voorbereid (musical) was een groot succes. We zagen jeugd en ouderen in de kerk die we al lange tijd niet gezien hadden. Onder leiding van Joyce Mollema hebben Fresh en Jorick Feenstra (dirigent) de dienst en de aanloop naar de dienst geëvalueerd.

Zondagavond 10 november werd een open avond gehouden waarin nieuwe tieners welkom waren. Dit heeft een paar nieuwe leden opgeleverd.
 
Fresh treedt regelmatig op in de Kruiskerk en in Farmsumerkerk.

Eline van der Velde en Sanne Vast zijn aanspreekpunt van Fresh voor iedereen. Joyce Mollema denkt en kijkt op de achtergrond mee. Als u vragen hebt, kunt u terecht bij Eline en Sanne.

We willen alle ouders en kosters bedanken voor het openen van de deuren op repetitieavonden en voor het houden van haldienst!

Andere jeugdactiviteiten:

Onder leiding van Leny van der Laan en Geke Oosterveld hebben een tiental jongeren een schilderworkshop gevolgd met als thema ‘een nieuw begin’. Alle gemaakte kunstwerken worden momenteel geëxposeerd in de Kruiskerk en het Anker.

Jeugdraad:

De jeugdraad heeft dit seizoen slechts één keer vergaderd. Pogingen om vaker te vergaderen, bleken agendatechnisch niet haalbaar. Dit zal een vervolg gaan krijgen in het nieuwe seizoen.

Jeugdouderling:

Er wordt nog steeds gezocht naar een tweede jeugdouderling zodat Joyce Mollema en de nieuwe jeugdouderling de taken wat betreft het jeugdwerk kunnen verdelen.
 
Wilt u actief zijn binnen het jeugdwerk?

Zoals u kunt lezen, vinden we het belangrijk om de jeugd binnen onze kerk aan de kerk te blijven binden. Dit kan alleen als we voldoende mensen hebben die meehelpen met het organiseren van activiteiten! Op dit moment zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen met de Komby nieuwe stijl (drie ouder-jeugdbijeenkomsten op jaarbasis), tienervieringleiding (gemiddeld één keer per drie maanden de tienerviering leiden) en een tweede jeugdouderling. Wilt u helpen? Graag!
U kunt zich aanmelden bij de dominees of bij Joyce Mollema (jeugdouderling wijk Zuid).
 
Joyce Mollema – Apotheker
Telefoonnummer: 0596 - 615 277
terug