Evangelisatie Evangelisatie
EVANGELISATIE
De MWD draagt zorg voor Financiële ondersteuning aan het Zeemanshuis, kerstpakketten voor minima, incidentele ondersteuning voor stichtingen in de regio, publicaties in zondagsbrief en kerkblad.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures,
zoals tijdschriften kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken en tehuizen.
Jaarlijks wordt de Zendingserfgoed kalender aangeboden.
 
terug