Paasdienst op zondag 31 maart 2024

De feestelijke paasdienst in de Kruiskerk op zondag 31 maart 2024.
De nieuwe Paaskaars brand en naast mooie liederen gezongen door het gemeentekoor en gemeente werden  gemeenteleden gedoopt en legden belijdenis van hun geloof af.
Voor in de kerk staat het grote houten kruis. Door gemeenteleden gevuld met verse bloemen. Zo werd het kruis een "bloeiende tuin", Vol blijdschap vieren we in deze dienst de opstanding van Christus.

Bekijk alle foto's
 
Palmzondag, bevestiging ambtsdragers

Bekijk alle foto's
 
Verbintenisdienst

Zondag 18 februari 2024 is Ds. Marja de Jager tijdens de dienst van woord en gebed verbonden als voorzitter visitatie van de classis Groningen-Drenthe.

Bekijk alle foto's
 
Tentoonstelling van quilts in het Anker

Zondag 15 oktober hebben we een nieuwe expositie geopend.  Er hangen nu Quilts over "het verhaal van Emo".
Tijdens het koffiedrinken heeft Marja vertelt over de route die Emo in de 22e eeuw aflegde en waarom. Een bijzonder verhaal over een Gronings klooster.
Mevrouw Marjan Ruitenberg heeft over dat verhaal prachtige quilts gemaakt en heeft de opening verricht.
In de ontmoetingsruimte hangen de quilts over dit verhaal. In alle andere zalen hangen quilts met andere voorstellingen

Bekijk alle foto's
 
Bazaar / Rommelmarkt 2023

Zaterdag 7 oktober is het een drukte van belang in het Anker. Er staan heel veel spullen klaar die graag mee gaan naar een andere eigenaar. Er is koffie, soep, een raadspel, het rad van avontuur en zelfs hotdogs hebben goede afname. Vooraf hebben een groep dames heeel veel mooie bloemstukken en herfstbakjes gemaakt. Ze gingen als 'warme broodjes' over de toonbank en waren al snel uitverkocht.
Aan het einde van de markt werd de kas opgemaakt en was de opbrengst ruim € 3700,00
  

Bekijk alle foto's
 
Starzondag 17 september 2023

Zondag 17 september hebben we met veel gemeenteleden een mooie startdag gehad.
Bij binnenkomst kreeg iedereen koffie met wat lekkers en kon er gezellig gepraat worden aan de tafels in de hal.
Langzamerhand zochten we een plaats in de kerkzaal. De kerkdienst begint met het onthullen van de nieuwe preekstoel. Een groeter uitgave van onze oude preekstoel. Gemaakt door Ton Wildeman uit Sidderburen. We vervolgen de dienst met mooie liederen, gebeden en uitleg van de schriftlezing. In plaats van de preek zijn er 6 werkgroepen waar het theam Ga mee uitgewerkt wordt.
Terug in de kerk presenteren de werkgroepen zich en na een drankje en een hapje sluiten we af met een broodtafel.
Een zeer geslaagde startzondag!

Bekijk alle foto's
 
Aandachtdienst 16 juli 2023

Bekijk alle foto's
 
activiteiten diaconie

Foto's van de kerstmiddag en de alleengaandemiddag in februari 2023

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag 20 november 2022

Zondag 20 november 2022 zijn de gemeenteleden herdacht die ons  in onze gemeente zijn ontvallen. 

Bekijk alle foto's
 
Rommelmarkt / Bazaar oktober 2022

Zaterdag 24 oktober werd er voor de 25sre keer een rommelmarkt en bazaar gehouden.
Mooi weer, genoeg spullen ingebracht en veel bezoekers zorgen ervoor dat het een zeer geslaagde dag werd. 

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2022

Startzondag 2022.
Thema: 'Aan Tafel'.

Bekijk alle foto's
 
Zomer bloemengroet

Op zondag 10 juli stonden in de hal 149 bloemtjes in leuke glazenpotjes klaar. Na de dienst werden ze bezorgd bij onze oudere gemeenteleden.

Bekijk alle foto's
 
Sacrale dans

Graag laten we een paar foto's zien van de groep die 1 per 14 dagen bij elkaar komt om onder leiding van Ulrike Neumann. De muziek draagt de dansen. We oefenen de passen en dansen daarna in stilte, meestal in een kring. In het midden staat een symbool welke past bij het thema van de avond. Tussen de dansen door wordt een tekst, gedicht of gebed voorgelezen.

In mei hebben de avond uitgebreid door zelfgemaakte hapjes mee te nemen. Vele kleine hapjes zorgen voor een overvloed aan lekkere gerechtjes.

In juni dan we nog 2 keer op woensdagavond. Het is altijd de tweede en vierde woensdag in de maand op 19.30 uur tot 21.00 uur.   

 

 

Bekijk alle foto's