Starzondag 17 september 2023

Zondag 17 september hebben we met veel gemeenteleden een mooie startdag gehad.
Bij binnenkomst kreeg iedereen koffie met wat lekkers en kon er gezellig gepraat worden aan de tafels in de hal.
Langzamerhand zochten we een plaats in de kerkzaal. De kerkdienst begint met het onthullen van de nieuwe preekstoel. Een groeter uitgave van onze oude preekstoel. Gemaakt door Ton Wildeman uit Sidderburen. We vervolgen de dienst met mooie liederen, gebeden en uitleg van de schriftlezing. In plaats van de preek zijn er 6 werkgroepen waar het theam Ga mee uitgewerkt wordt.
Terug in de kerk presenteren de werkgroepen zich en na een drankje en een hapje sluiten we af met een broodtafel.
Een zeer geslaagde startzondag!

Bekijk alle foto's
 
Aandachtdienst 16 juli 2023

Bekijk alle foto's
 
activiteiten diaconie

Foto's van de kerstmiddag en de alleengaandemiddag in februari 2023

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag 20 november 2022

Zondag 20 november 2022 zijn de gemeenteleden herdacht die ons  in onze gemeente zijn ontvallen. 

Bekijk alle foto's
 
Rommelmarkt / Bazaar oktober 2022

Zaterdag 24 oktober werd er voor de 25sre keer een rommelmarkt en bazaar gehouden.
Mooi weer, genoeg spullen ingebracht en veel bezoekers zorgen ervoor dat het een zeer geslaagde dag werd. 

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2022

Startzondag 2022.
Thema: 'Aan Tafel'.

Bekijk alle foto's
 
Zomer bloemengroet

Op zondag 10 juli stonden in de hal 149 bloemtjes in leuke glazenpotjes klaar. Na de dienst werden ze bezorgd bij onze oudere gemeenteleden.

Bekijk alle foto's
 
Sacrale dans

Graag laten we een paar foto's zien van de groep die 1 per 14 dagen bij elkaar komt om onder leiding van Ulrike Neumann. De muziek draagt de dansen. We oefenen de passen en dansen daarna in stilte, meestal in een kring. In het midden staat een symbool welke past bij het thema van de avond. Tussen de dansen door wordt een tekst, gedicht of gebed voorgelezen.

In mei hebben de avond uitgebreid door zelfgemaakte hapjes mee te nemen. Vele kleine hapjes zorgen voor een overvloed aan lekkere gerechtjes.

In juni dan we nog 2 keer op woensdagavond. Het is altijd de tweede en vierde woensdag in de maand op 19.30 uur tot 21.00 uur.   

 

 

Bekijk alle foto's